Zorgsector

NLD-20050921-HAARLEM: Operatie in het Kennemer Gasthuis in Haarlem. ANP FOTO/KOEN SUYK HARDERWIJK -  Spoedeisende Hulp van het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. ANP  XTRA LEX VAN LIESHOUT

De zorgsector bestaat uit alle zorg gericht op genezing of langdurige verzorging. In Nederland en België zijn mensen verplicht zich tegen zorgkosten te verzekeren.

Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is vanaf 2006 verplicht een basisverzekering af te sluiten. Je kunt je aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten, zoals tandartsbezoek. Mensen met een laag inkomen krijgen zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de kosten.

Verzekeringsmaatschappijen moeten iedereen accepteren, ongeacht leeftijd of ziektegeschiedenis. Wie niet tevreden is over zijn zorgverzekering, kan het jaar daarop naar de concurrent overstappen. Verzekeraars concurreren met elkaar op het leveren van zorg tegen een zo laag mogelijke premie. Zo kunnen de kosten worden gedrukt. Dat heet marktwerking.

Wanneer je - door ziekte, handicap of ongeval - langdurige zorg nodig hebt, kun je gebruik maken van de Algemene Wet Bijzondere Kosten (AWBZ). Wanneer je een zorgverzekering hebt, ben je automatisch verzekerd voor AWBZ-zorg. De AWBZ vergoedt medische kosten die niet onder je ziektekostenverzekering vallen. Deze wet is per 2015 vervangen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze wet gaat uit van het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is er de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze bepaalt dat gemeenten grotendeels verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de langdurige zorg.

Jaarlijks vindt de Week van Zorg en Welzijn plaats. Dan openen honderden zorginstellingen hun deuren, zodat je kunt zien hoe alles in zijn werk gaat. 

België

In België is iedereen die werkt, een werkloosheidsuitkering krijgt of ouder is dan 25 jaar verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds of mutualiteit. Kinderen zijn, net als in Nederland, aangesloten bij één van de ouders. Ook hier kun je je aanvullend verzekeren.

Problemen

Zorg kost geld. Dankzij je zorgverzekering ben je verzekerd tegen een aantal kosten, de overige kosten moet je zelf betalen. Er zijn mensen die dit proberen te omzeilen en frauderen met deze kosten door ze onterecht te declareren. Ook zijn er gevallen van artsen of ziekenhuizen die frauderen en bepaalde zorg teveel aanrekenen.

Wanneer je zorg nodig hebt, kan het soms gebeuren dat een arts in de fout gaat. Ook heeft een ziekenhuis soms te kampen met een uitbraak van een ziekenhuisbacterie, zoals MRSA, ESBL of VRE. Dit soort medische fouten zijn haast niet te voorkomen. Toch proberen ziekenhuizen deze fouten te beperken, door betere controle en toezicht.

Dossier:

Zorgsector

Laatste wijziging: 25 mei 2020
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid