Woningmarkt

AMSTERDAM - De prijzen van woningen zijn in het vierde kwartaal verder gestegen. Volgens de makelaarsvereniging NVM steeg de gemiddelde prijs ten opzichte van het derde kwartaal met 1,1 procent. Daarmee komt de betaalbaarheid van woningen verder onder druk te staan. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de makelaars van de NVM samen meer dan 150.000 woningen verkocht in een jaar tijd. Dat maakte de makelaarsvereniging donderdag bekend. ANP PHOTO CYNTHIA BOLL GEEN CAPTION

Voor het eerst sinds 2008 worden er weer meer huizen verkocht in Nederland. Ook de verkoopprijzen van de huizen stijgen weer. In België was dit veel minder het geval. Er was geen sprake van een huizencrisis.

Van 2008 tot 2014 was er sprake van een huizencrisis in Nederland. De belangrijkste oorzaken van deze stagnerende woningmarkt waren de aangescherpte regels voor hypotheken en de onzekerheid bij de consumenten. Door de Europese economische crisis en de stagnerende economie werden mogelijke kopers terughoudender. Bovendien konden ze minder lenen omdat de banken minder hypotheken wilden verstrekken en de regels voor hypotheken zijn aangescherpt. De overheid wou het vertrouwen in de woningmarkt verbeteren en had daarom enkele maatregelen genomen.

Begin 2014 raakte bekend dat in delen van Nederland, met name in Groningen en de Randstad, de woningmarkt voor het eerst in vijf jaar weer aan begint te trekken. De gemiddelde huizenprijs blijft wel nog licht dalen. Daarom besliste de Nederlandse overheid om een aantal regels terug te draaien.

Kopen

De overheid heeft nieuwe hypotheekregels opgesteld om huiseigenaren tegen een te zware hypotheeklast te beschermen:
- hypotheek
Sinds 2011 kun je bij de aankoop van een bestaand huis niet meer lenen dan 106% van de aankoopwaarde + de overdrachtsbelasting. Dat wordt verder afgebouwd tot 103% in 2015 en 100% in 2018. Bovendien mag maximaal 50% van deze hypotheek aflossingsvrij zijn. Je bent dus verplicht de hypotheek gedeeltelijk af te lossen.
- overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting is de belasting die de koper betaalt wanneer hij eigenaar wordt van een bestaand huis. Deze is in 2011 verlaagd van 6% naar 2%.
- hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek is de hypotheekrente die afgetrokken wordt van het belastbaar inkomen, waardoor iemand minder inkomstenbelasting betaalt. Deze kan vanaf 2013 enkel gebruikt worden als je je hypotheek volledig aflost. Deze nieuwe regels gelden niet voor lopende hypotheken, behalve als je je hypotheek wilt wijzigen in een andere vorm.

Een eigen huis heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat je een eigen vermogen hebt. Het nadeel daarvan is dat je verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de kosten. Een deel van die kosten zijn eenmalig, zoals de overdrachtsbelasting en de notariskosten. Een ander deel komt jaarlijks terug, zoals de verplichte opstalverzekering (een verzekering die schade aan het gebouw dekt) en de onroerendezaakbelasting (ozb). De onroerendezaakbelasting wordt bepaald door de woz-waarde (waardering onroerende zaken). Deze worden jaarlijks door de gemeente bepaald. De overheid wilt dat deze woz-waarden vanaf 2012 openbaar worden.

Huren

Als je niet wilt kopen, kun je ook huren. In Nederland zijn ongeveer 3 miljoen huurwoningen. 75% van alle huurwoningen is eigendom van woningcorporaties. Een groot deel van deze woningen zijn sociale huurwoningen met een huur tot 710,68€. Deze zijn bedoeld voor mensen met een inkomen tot 34.911€ (in 2015).

Om scheefwonen tegen te gaan, besliste de overheid dat woningcorporaties naast een huurverhoging van maximaal 2,5%, een extra 2,5-5% inkomensafhankelijke huurverhoging mag doorvoeren.

Dossier:

Woningmarkt

Laatste wijziging: 10 februari 2020
Dossier Thema: Huis en Tuin

Gerelateerde dossiers