Wilde dieren

Een Amerikaanse wolf (Canis lupus lycaon) ligt met haar jong in de zon. Een wild zwijn met haar vier jongen in het bos.

Wilde dieren zijn alle dieren die van nature in het wild voorkomen, dus geen huisdieren of landbouwdieren. In Nederland komen er zo’n 36.000 diersoorten in het wild voor.

In België en Nederland komen allerlei wilde dieren voor, zoals herten, wilde zwijnen en bevers. Een aantal wilde dieren, zoals de otter en de wolf kwamen hier vroeger voor, maar zijn ondertussen verdwenen. Deze soorten kunnen spontaan terugkomen of geherintroduceerd worden.

Er zijn ook diersoorten die hier oorspronkelijk niet vandaan komen, maar nu toch verblijven. Denk maar aan de groene halsbandparkiet of de geelwangschilpad. Deze dieren worden invasieve exoten genoemd.

Spontane terugkeer

Sommige wilde dieren leefden hier vroeger, maar zijn uitgeroeid of gevlucht. Langzaamaan komen steeds meer dieren terug.

Een bekend voorbeeld is de wolf. Deze kwam begin 2015 na ruim een eeuw weer even terug in het noorden van Nederland. Hij werd in de loop van de jaren vaker gespot. En in begin van 2019 werd bekend de wolf zich officieel in Nederland heeft gevestigd. 

Andere spontaan teruggekeerde dieren zijn de oehoe, de kraanvogel, de zeearend en de wilde kat.

Herintroductie

Als bepaalde diersoorten niet spontaan terugkeren naar België of Nederland, dan kan beslist worden om de soorten opnieuw te introduceren in het land.

Er zijn sinds de 20e eeuw diverse diersoorten geherintroduceerd. De otter is de recentste soort die geherintroduceerd werd. De otter werd voor het laatst gezien in 1988. In 2002 besliste men op de soort opnieuw uit te zetten. Sindsdien groeit de populatie langzaam weer.

Dossier:

Wilde dieren

Laatste wijziging: 21 oktober 2020
Dossier Thema: Dieren