Wateroverlast en waterbeheer

GEEN CAPTION

De zomer van 2018 en 2019 werden geteisterd door hitte en droogte. Zelfs een jaar later is het neerslagtekort nog niet aangevuld, het wordt alleen maar droger.

De lage landen strijden voortdurend tegen het water. Denk maar aan de watersnoodramp van 1953, maar ook nu nog dreigen dijken door te breken bij aanhoudende regenval.

De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. In het Nederlandse deltagebied leidt dit regelmatig tot overstromingen. Ook de toenemende verstedelijking en industriële ontwikkeling speelt hierbij een rol.

Voor overheden en waterbouwkundig ingenieurs een uitdaging om oplossingen voor deze problemen te bedenken. In Nederland krijgen natuurlijke oplossingen steeds vaker voorrang boven technische oplossingen, zoals dijken, beton en gemalen.

Nederland gebruikt de kennis, die ze door een eeuwenlange Nederlandse strijd tegen het water hebben verkregen, ook in het buitenland. Nederlanders worden wereldwijd gevraagd.

Dossier:

Wateroverlast en waterbeheer

Laatste wijziging: 2 september 2020
Dossier Thema: Natuur en Milieu

Gerelateerde dossiers