Voedselveiligheid

2017-08-01 14:33:21 WAGENINGEN - Een medewerker van het laboratorium van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt eieren op de aanwezigheid van het gif fipronil. ANP PIROSCHKA VAN DE WOUW epa02752037 An undated handout file photo released on 26 May 2011 of the Helmholtz Centre for Infection Research (HZI) shows an image of EHEC bacteria, a dangerous version of the harmless bacteria Escherichia coli, taken by an electronic microscope in Braunschweig, Germany. The natural habitats of the bacteria are the intestines of ruminants, especially of cattle. An infection with EHEC causes diarrhea, vomiting, stomach aches and nausea.  EPA/MANFRED ROHDE / HZI HANDOUT  HANDOUT EDITORIAL USE ONLY

Veilig voedsel, dat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de consument, is een minimum vereiste.

Er zijn vier grote bedreigingen voor de voedselveiligheid:
- biologisch
Schimmels en bacteriën bijvoorbeeld zijn biologische organismen die een gevaar kunnen vormen voor de voeding. Ze kunnen al in het voedsel zitten of tijdens de verwerking in het voedsel terechtkomen. Salmonella is een bacterie die onder andere in kippenvlees voorkomt. Het is belangrijk om kip door en door te verhitten, zodat alle bacteriën sterven.

- chemisch
Er kunnen ook chemische stoffen in het voedsel terechtkomen. Er zijn twee soorten: additieven en contaminaten. Additieven zijn chemische stoffen die bewust aan het voedsel zijn toegevoegd, zoals E-nummers. Dat zijn stoffen die goedgekeurd zijn door de EU. Contaminaten zijn onbewust in het voedsel terechtgekomen, zoals diergeneesmiddelen of dioxines. Dioxines zijn milieuvervuilende afvalstoffen die ontstaan na verbrandingsprocessen.

- fysisch
Soms komen er ook vreemde voorwerpen in het voedsel terecht, zoals stukjes plastic of glas. Deze fysische vervuiling gebeurt hoofdzakelijk tijdens het verwerkingsproces van voedsel.

- biotechnologisch
Ook biotechnologie kan een gevaar betekenen voor de voedselveiligheid. Planten en dieren worden steeds vaker genetisch gemodificeerd. Deze genetisch gemodificeerde organismen, of ggo's, mogen niet zomaar als voeding gebruikt worden. Ze worden eerst beoordeeld door de EFSA, de Europese Authoriteit voor Voedselveiligheid. Een bekend voorbeeld was de stier Herman. Hij was zo gemodificeerd dat zijn vrouwelijke nakomelingen een humaan eiwit zouden produceren in hun melk. Ook gewassen, zoals maïs en soja, worden gemodificeerd zodat hun opbrengst verhoogt. In Amerika wordt al op grote schaal genetisch gemodificeerde maïs en soja verbouwd. Europa daarentegen is terughoudend en stelt scherpe veiligheidseisen. Tot nu toe zijn enkel het gentech-maïs MON810 en de Amflora zetmeelaardappel toegelaten.

Fraude

Met enige regelmaat wordt gefraudeerd met voedsel (of de etikettering ervan). Eind 2012 kwam in Groot-Brittannië aan het licht dat hamburgers vaak paardenvlees bevatten. Niet snel daarna breidde het schandaal zich uit in heel Europa. Diverse kant-en-klaarmaaltijden, en zelfs de gehaktballen van de IKEA, bevatten paardenvlees en werden uit de handel gehaald.

Controle

In Nederland houdt de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) toezicht op de voedselveiligheid. In België houdt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) toezicht op de voedselveiligheid.

Dossier:

Voedselveiligheid

Laatste wijziging: 12 december 2019
Dossier Thema: Eten en Drinken

Gerelateerde dossiers