Visserij

GEEN CAPTION

Overbevissing is wereldwijd een ernstig probleem. Volgens de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) is de toestand van ruim 30% van de vissoorten kritiek. En meer dan 50% bevindt zich op de rand van overbevissing.

Volgens de Europese Commissie is in Europa zelfs 75 procent van de visbestanden overbevist. Daarom worden binnen de EU visquota afgesproken.

Het Europees visserijbeleid moet overbevissing voorkomen. Daarom wordt jaarlijks bepaald hoeveel vis en welke soorten vis er gevangen mogen worden en waar vissers mogen vissen. Die regels worden de visquota genoemd.
De jaarlijkse hoeveelheid te vangen vis wordt verdeeld over de EU-lidstaten. Wanneer een land het maximum heeft bereikt, moeten de vissers van dat land ophouden met vissen.

Met deze regels wil de EU ervoor zorgen dat er per soort voldoende gezonde vissen zijn, zodat ze zich blijven voortplanten. Zo blijven de visbestanden gezond.

In 2014 is het Europees visserijbeleid vernieuwd. Een van de nieuwe maatregelen is de 'aanlandplicht'. Dan is het verplicht om alle bijvangst, dat is de vangst van andere soorten dan bedoeld is, aan land te brengen. Voorheen werden alle vissen die te klein waren of waar geen visquotum voor was, na vangst terug in zee gegooid. De meeste vissen overleefden dit niet. Nu wordt de bijvangst bij de vangst opgeteld. Zo worden de visquota sneller bereikt. De EU hoopt dat bedrijven zo worden gestimuleerd de bijvangst tot een minimum te beperken. Bovendien wordt verspilling zo tegengaan. 

Om de overbevissing tegen te gaan, worden steeds meer vissen, schelp- en schaaldieren gekweekt. Ook wordt de gevangen of gekweekte vis steeds duurzamer. Dat betekent dat het vangen of kweken van die vissen geen schade berokkent aan de natuur. Je kunt duurzame vis herkennen aan een keurmerk.

Het bekendste keurmerk is dat van het Marine Stewardship Council (MSC). Het MSC is een internationale organisatie die duurzame visserijen certificeert. Dat zijn visserijen die niet bijdragen aan de overbevissing en die zo min mogelijk schade aan het leven in zee aanbrengen.
Duurzaam gekweekte vis krijgt het keurmerk van het Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Begin 2017 besloot het Europees Parlement dat er een verbod komt op de pulsvisserij. Door te vissen met elektronische apparatuur in de netten krijgen vissen een klein schokje waardoor ze opspringen van de bodem in het net. Deze manier van vissen scheelt veel brandstof en veel bijvangst. Er kwam veel tegenstand tegen dit besluit vanuit de visserij.

Dossier:

Visserij

Laatste wijziging: 19 oktober 2020
Dossier Thema: Bedrijf en Beroep

Gerelateerde dossiers