Verenigde Naties

epa03413142 Yingluck Shinawatra, Prime Minister of the Kingdom of Thailand, addresses the 67th session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters in New York, New York, USA, 27 September 2012.  EPA/ANDREW GOMBERT epa02275433 A UN flag blows in the wind in front of the conference hall of the United Nations Climate Change Conference (UNFCCC) in Bonn, Germany, 06 August 2010. UNFCCC Executive Secretary Christiana Figueres during the opening of the meeting on Monday 02 August had called on the US to 'participate in a meaningful way' in climate change negotiations at the preparatory talks ahead of November's summit in Mexico.  EPA/OLIVER BERG

De Verenigde Naties (VN) werden op 24 oktober 1945 opgericht. Er waren toen 51 landen lid. Ondertussen zijn er 193 leden en twee waarnemende leden, de Palestijnse autoriteit en Vaticaanstad.

De grondslagen van de VN zijn vastgelegd in het 'Handvest van de Verenigde Naties'. Het oprichtingsverdrag werd op 26 juli 1945 getekend. Drie maanden later trad het verdrag in werking. De VN heeft vijf doelstellingen:
- de vrede en veiligheid bewaren,
- de economische en sociale ontwikkeling bevorderen,
- de mensenrechten stimuleren,
- de humanitaire zaken bewaken en
- het internationaal recht handhaven.

Er zijn zes bestuursorganen:
- Algemene Vergadering
In de Algemene Vergadering komen alle 193 landen bijeen. Elk land heeft één stem. Ze komen jaarlijks bijeen in de periode september-december. Het is het belangrijkste overlegorgaan en kan in principe over alles vergaderen.
- Veiligheidsraad
De VN Veiligheidsraad is verantwoordelijk voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid. De raad telt 15 leden, van wie 5 permanent (China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten).
- Economische en Sociale Raad (ECOSOC)
ECOSOC houdt zich bezig met de internationale samenwerking op economisch, sociaal en humanitair vlak.
- Secretariaat
Het Secretariaat van de VN voert de taken uit die de Algemene Vergadering of de VN Veiligheidsraad opdraagt. Verder verzamelen ze alle benodigdheden (faciliteiten, informatie,...) voor de andere bestuursorganen. Sinds 1 januari 2007 is de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon. Hij volgde Kofi Annan op.
- Internationaal Gerechtshof
Het Internationaal Gerechtshof is het hoogste gerechtelijke orgaan van de VN. Het is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag.
- Trustschapsraad
De Trustschapsraad oefende toezicht uit op het waargenomen bestuur van elf trustgebieden. In 1994 waren alle trustgebieden onafhankelijk of aangesloten bij een aangrenzend land. Sindsdien is de raad inactief.

Verder zijn er verschillende VN-programma's en fondsen (zoals UNICEF en UNAIDS) die zich inzetten voor ontwikkeling, humanitaire hulp, etc. Ook zijn er diverse gespecialiseerde organisaties (zoals FAO, UNESCO, WHO en Wereldbank) actief op gebieden als gezondheidszorg, landbouw, enz.

Millenniumdoelen

In 2000 hebben de lidstaten van de VN afspraken gemaakt op het gebied van armoede, gezondheid, etc. De lidstaten hebben zich verbonden om acht concrete doelstellingen, de millenniumdoelen, te verwezenlijken. Deze doelen gingen onder andere over armoede en honger, kindersterfte en eerlijke handel. In 2015 liepen deze doelen af. Lang niet alle doelen zijn gehaald.

Daarom is beslist om 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen te formuleren, die ovor 2030 gehaald moeten worden. Deze zijn:
- Geen armoede
- Geen honger
- Goed gezondheid en welzijn
- Kwaliteitsonderwijs
- Gendergelijkheid
- Schoon water en sanitair
- Betaalbare en duurzame energie
- Eerlijk werk en economische groei
- Industrie, innovatie en infrastructuur
- Ongelijkheid verminderen
- Duurzame steden en gemeenschappen
- Verantwoorde consumptie en productie
- Klimaatactie
- Leven in het water
- Leven op het land
- Vrede, veiligheid, openbare dienstverlening
- Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Dossier:

Verenigde Naties

Laatste wijziging: 21 september 2016
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers