Strafrecht

ROTTERDAM - In de rechtbank in Rotterdam is vrijdag de uitspraak inzake het kunstwerk Geert Wilders van Jonas Staal (foto). Staal wordt aangeklaagd door de Nederlandse Staat voor bedreiging met de dood van een lid van de Staten Generaal. De eis is een taakstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijk. ANP PHOTO ED OUDENAARDEN NLD-20040204-GRONINGEN: Vrouwe Justitia bij het Gerechtshof Groningen. ANPFOTO KOEN SUYK

Een auto stelen, iemand mishandelen of fraude plegen? Dat mag niet! En kan leiden tot een gevangenisstraf.

In het strafrecht beoordeelt de rechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Daarbij is een verdachte onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.

Een overtreding is meestal een licht strafbaar feit dat door de kantonrechter wordt behandeld. Bijvoorbeeld door rood rijden, op verboden terrein lopen of wildplassen.

Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger en vallen onder het strafrecht. Voorbeelden van misdrijven zijn mishandeling en seksueel misbruik.

De leeftijd van een verdachte speelt een rol. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen het volwassenen- en jeugdstrafrecht.

Een gerechtelijke dwaling is een fout tijdens een rechtszaak waardoor een onschuldige wordt veroordeeld. Door fouten van het Openbaar Ministerie (OM) in diverse rechtszaken, o.a. de zaak Lucia de B., lijkt het vertrouwen van de burger in de Nederlandse rechtsspraak afgenomen.

Dossier:

Strafrecht

Laatste wijziging: 9 december 2019
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers