Slavernij

In de wijk Pagla in Dhaka hakken enkele honderden vrouwen en kinderen dagelijks zo'n 100 bakstenen in kleine stukjes, die voor het aanmaken van beton worden gebruikt. De Tros zendt op 22 mei de aangrijpende documentaire uit getiteld: Stop de kinderslavernij! GEEN CAPTION

Slavernij bestaat nog steeds. Mensensmokkel, prostitutie en kinderarbeid zijn vormen van moderne slavernij. Er is voor het eerst berekend om hoeveel mensen het zou gaan. Men kwam uit op het schokkende aantal van 30 miljoen slaven wereldwijd.

Slavenhandel en slavernij vonden plaats in de 18de en 19de eeuw. Groot-Brittannië, Frankrijk, Amerika en ook Nederland gebruikten slaven als arbeidskrachten in de mijnen en op plantages. Grote aantallen slaven werden vanuit Afrika naar de koloniën verscheept, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden leefden.

De meeste wetenschappelijke schattingen van het aantal Afrikanen dat overzee is gevoerd lopen uit een van 9 à 10 miljoen tot 15 miljoen. Er bestaan echter ook veel hogere schattingen. Sommige zwarte groeperingen in vooral de Verenigde Staten komen op totalen van 60 tot 100 miljoen.

Het leed dat slavernij veroorzaakte is onbeschrijfelijk. Het is dan ook logisch dat steeds meer mensen zich gingen verzetten tegen deze praktijken en verzet tegen slavenhandel en slavenarbeid ontstond. Door actief optreden van met name Groot-Brittannië werd in de loop van de negentiende eeuw de slavenhandel overal verboden. Nederland behoorde tot de laatste landen die de slavernij afschaften (1 juli 1863 in Suriname).

Herdenking

1 juli is dan ook een feestdag voor de Surinamers en de Antillianen. Die dag heet Keti Koti, wat 'gebroken ketenen' betekent. Niet alleen overzee, maar ook in Nederland wordt dan de afschaffing van de slavernij gevierd.

Op 23 augustus is de internationale herdenking van de slavernij en de afschaffing ervan.

Moderne slavernij

Moderne slavernij o.a in de vorm van mensensmokkel bestaat nog steeds. Volgens de Verenigde Naties worden er jaarlijks 2,5 miljoen mensen verhandeld. De meesten zijn vrouwen en kinderen. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn er wereldwijd 12,3 miljoen slaven. Het gaat om een schatting, want slavernij is vaak verborgen.

Dossier:

Slavernij

Laatste wijziging: 2 oktober 2020
Dossier Thema: Geschiedenis