Schiphol

GEEN CAPTION 42280265 - directional sign inside schiphol international airport, amsterdam

Schiphol is de Nederlandse nationale luchthaven (officiële naam Amsterdam Airport Schiphol). Schiphol staat bekend als een moderne en veilige luchthaven.

De luchthaven is eigendom van de zogenaamde Schiphol Group, die ook
verantwoordelijk is voor de exploitatie en waartoe ook de regionale
luchthavens Rotterdam Airport en Lelystad Airport behoren.

Over Schiphol is voortdurend discussie: de luchthaven wil uitgroeien tot een mainport (een groot knooppunt en distributiecentrum van lucht- weg- en railverkeer). Hiertegen rijzen bezwaren vanwege geluidshinder, luchtvervuiling, veiligheid en andere milieu- en welzijnsaspecten. Voorstanders benadrukken echter de voordelen voor de nationale economie en het werkgelegenheidsaspect.

De jarenlang omstreden vijfde baan is begin 2003 in gebruik genomen. Volgens het Centraal Planbureau moet Schiphol er na de vijfde baan nog twee banen bij krijgen om op den duur voor Nederland het maximale profijt uit de luchtvaart te kunnen halen.

2017

De luchthaven heeft te maken met structurele veiligheidsproblemen. Zo concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een onderzoeksrapport naar de veiligheid. Door de enorme groei van de afgelopen jaren is de luchthaven een wirwar van landings- en taxibanen, waardoor sneller ongelukken kunnen gebeuren. Het kabinet gaat een grondige veiligheidsanalyse uitvoeren. 

Dossier:

Schiphol

Laatste wijziging: 23 oktober 2020
Dossier Thema: Verkeer en Vervoer

Gerelateerde dossiers