Reclame

GEEN CAPTION NLD-20040901-DEN HAAG: Stichting Ideele Reclame (SIRE) is woensdag begonnen met een grootscheepse landelijke alfabetiseringscampagne onder de titel ' wie dit niet kan lezen is niet gek '. ANP FOTO/SIRE

Reclame is een vorm van communicatie en heeft als doel consumenten een bepaald product te laten kopen. Dat kan door het product aan te prijzen of de naamsbekendheid van een product te vergroten.

Reclamemakers gebruiken diverse technieken om de consument sneller te overtuigen. Denk maar aan pakkende slogans, 'zoals Red Bull geeft je vleugels', of reclamedeuntjes die de rest van de dag in je hoofd blijven zitten.

Er wordt ook steeds vaker gebruikgemaakt van neuromarketing om reclame effectiever te maken. Met behulp van onder andere hersenscans proberen marketeers te achterhalen of reclame al dan niet succesvol is.

Reclame vind je overal. Bedrijven maken vaak gebruik van massamedia om hun producten aan de man te brengen. In kranten en tijdschriften, maar ook op radio, televisie en internet heb je bepaalde advertentieruimtes die bedrijven kunnen afhuren om hun reclameboodschappen te plaatsen.

De advertenties moeten duidelijk te onderscheiden zijn. Is dat niet het geval, dan is er sprake van sluikreclame of product placement. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een colablikje zichtbaar gefilmd wordt tijdens een televisie-uitzending of wanneer iemand tijdens een radioprogramma gaat praten over bepaald product.

In België en Nederland moet reclame aan een aantal regels voldoen. Een beetje overdrijven mag. Maar is de reclame echt misleidend? Dan kun je een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (Nederland) of de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (België).

Naast commerciële reclame is er ook ideële reclame. Deze vorm van reclame is erop gericht mensen aan het denken te zetten over maatschappelijke thema’s. In Nederland zijn dit onder andere de campagnes van SIRE, in België zijn dit de Boodschappen van Algemeen Nut.

Tegenwoordig wordt ook reclame gemaakt door bloggers en vloggers. Bedrijven sturen hen gratis producten of betalen hen om reclame te maken voor hun producten.  

Dossier:

Reclame

Laatste wijziging: 8 juni 2020
Dossier Thema: Communicatie

Gerelateerde dossiers