Prinsjesdag

2018-09-18 15:34:29 DEN HAAG - Minister Wopke Hoekstra van Financien en premier Mark Rutte na het aanbieden van het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. ANP BART MAAT GEEN CAPTION

Op Prinsjesdag maakt de regering haar plannen voor het komende jaar bekend en wordt de Miljoenennota gepresenteerd. Koning Willem-Alexander spreekt namens de regering in de Ridderzaal de Troonrede uit.

De koning spreekt op Prinsjesdag de troonrede uit en de minister van Financiën dient de begroting in. Daarnaast is het de dag waarop de koning zijn gouden koets van stal mag halen.

Waarom heet deze dag eigenlijk Prinsjesdag?

Oorspronkelijk was dat de naam van de dag waarop prins-stadhouder Willem V (1748-1806) zijn verjaardag vierde - dat was overigens niet in september, maar op 8 maart. Die dag liep destijds, met de strijd tussen patriotten en prinsgezinden, vaak uit op een demonstratie van Oranjegezinden. In 1815 werd Nederland een koninkrijk en kwam er een parlement. De opening van het parlementaire jaar vond plaats op de eerste maandag in november.

In 1887 werd dat de derde dinsdag van september: om meer tijd te hebben voor de begroting en niet gedwongen te zijn op zondag te reizen.

Pas vanaf 1930 wordt deze dag Prinsjesdag genoemd, waarschijnlijk omdat het eveneens een dag was waarop de Oranjegezindheid kon worden getoond. Dat karakter is gehandhaafd, met een rijtoer in de gouden koets en alle gelegenheid om de leden van het Koninklijk Huis van dichtbij te zien.

Dossier:

Prinsjesdag

Laatste wijziging: 23 september 2019
Dossier Thema: Nederland

Gerelateerde dossiers