Pesten

GEEN CAPTION Bullying in School in Germany.

Meer dan 350.000 kinderen in Nederland krijgen dagelijks te maken met pesten. Nog eens 250.000 volwassenen kampen ook met dit probleem. In België wordt 5,5 procent van de kinderen zeker één keer per week gepest.

Iedereen plaagt wel eens. Maar in tegenstelling tot pesten zijn bij plagen de plager en de geplaagde gelijkwaardig aan elkaar. De geplaagde kan zich doorgaans goed verweren en plaagt ook wel terug. Bij pesten is er geen sprake van gelijkwaardigheid en heeft de pester ook de intentie om een ander echt te kwetsen. Pesten heeft tevens een systematisch karakter.

Pesten op school

Kinderen, maar ook (jong)volwassenen die gepest worden kunnen naast de lichamelijke kwetsuren die zij oplopen, op den duur psychische problemen krijgen. Vooral op scholen wordt er vaak gepest. Geschat wordt dat 1 op de 4 (bijna 23%) leerlingen uit het basisonderwijs regelmatig wordt gepest. In het voorgezet onderwijs overkomt dat 8% van de leerlingen.

Tegenwoordig probeert men via preventieprogramma's, schoolreglementen en/ of steun voor de slachtoffers het pesten terug te dringen. De commissie die 61 antipestprogramma's heeft onderzocht, heeft het merendeel niet geschikt bevonden. Sommige zouden zelfs een averechts effect hebben.

Pesten op het werk

Pesten in de werksituatie noemt men vaak mobbing, afgeleid van het Engelse woord mob, wat meute of groep betekent. Het wordt vaak genegeerd of doodgezwegen. Degene die het treft raakt soms overspannen en meldt zich ziek. Volgens cijfers van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden worden drie op de tien werknemers regelmatig gepest, en één op de acht zelfs in ernstige mate. Bedrijfseconomische redenen kunnen misschien de doorslag geven bij de aanpak van pesten op het werk.

Dag tegen het pesten

Op 19 april 2021 wordt in Nederland een landelijke dag tegen het pesten gehouden. Deze dag wordt door stichting Stop Pesten Nu! georganiseerd om extra aandacht te vragen voor het stoppen van pesten.
Van 5 februari tot 12 februari 2021 is de Vlaamse Week tegen Pesten.
Van 21 tot en met 25 september 2020 is de Week tegen Pesten in Nederland. 

Dossier:

Pesten

Laatste wijziging: 23 september 2020
Dossier Thema: Mens en Maatschappij