Pensioenen

ROTTERDAM - Werknemers van de grote terminals in de Rotterdamse haven leggen woensdagochtend korte tijd het werk stil. Zij voeren actie voor de kwestie rond de pensioenen van duizenden havenwerkers en hun voormalige collega¿s in Rotterdam, Amsterdam en de Zeeuwse havens. De al jaren slepende ruzie tussen de havenwerkers en -werkgevers enerzijds en verzekeraar Aegon anderzijds draait om de aanspraken op de opbrengst van de verkoop van Optas aan Aegon. ANP PHOTO GUIDO BENSCHOP DEN HAAG - FNV-voorzitter Agnes Jongerius (M) voert woensdag samen met circa vierhonderd FNV-leden actie op het Plein in Den Haag. Ze demonstreren tegen de plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.  De Tweede Kamer houdt woensdag een hoorzitting over de AOW-plannen. De vakbonden hebben grote bezwaren tegen de plannen en willen vooral dat mensen met zware beroepen ook straks nog op hun 65e kunnen stoppen met werken met behoud van een volledige AOW-uitkering. ANP VALERIE KUYPERS

Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Daarom gaat de pensioenleeftijd omhoog!

In België en Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers.

Nederland

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit:
- De Algemene Ouderdomswet (AOW)
Iedereen die woont of werkt in Nederland bouwt automatisch AOW op. Voor ieder jaar tussen je 15 en 65 bouw je 2% AOW op. Voor elk jaar dat je niet in Nederland woont of werkt, krijg je dus geen AOW.
- Pensioenopbouw via de werkgever
Zo’n 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling. Meestal betalen werkgevers 2/3 van de pensioenpremie en de werknemers 1/3.
- Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen
Zelf kun je er ook nog voor kiezen om extra te sparen voor pensioen.

Door de vergrijzing stijgen de pensioenkosten. Daardoor gaat de AOW-leeftijd omhoog. AOW wordt komende twee jaar bevroren op 66 jaar en vier maanden. Daarna geleidelijke stijging naar 67 jaar in 2024.Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd, maar minder snel dan nu.

België

In België bestaat het pensioenstelsel uit:
- Het wettelijk pensioen
Iedereen die werkt in België bouwt pensioen op. Het wettelijk pensioen wordt berekend op basis van je beroepsloopbaan. Er zijn drie stelsels: dat van de zelfstandigen, dat van de werknemers en dat van de openbare besturen.
- Het aanvullend pensioen
Via de werkgever kun je ook voor een aanvullend pensioen sparen.
- Het individueel pensioenspaarplan
Zelf kun je er ook nog voor kiezen om extra te sparen voor pensioen.

Ook in België wordt gesproken om de pensioenleeftijd te verhogen. Dit staat beschreven in het regeerakkoord van Michel I. De wettelijke pensioenleeftijd wordt vanaf 2025 - 66 jaar, vanaf 2030 wordt dat 67 jaar. 
Daarnaast kun je vervroegd op pensioen bij een loopbaan van 45 jaar als werknemer, of na een volledige loopbaan als zelfstandige. 

Dossier:

Pensioenen

Laatste wijziging: 14 juli 2020
Dossier Thema: Bedrijf en Beroep

Gerelateerde dossiers