Overgewicht en vetzucht

epa00177406 (FILES) Undated photo of a vending machine. Parents want vending machines selling sweets, crisps and fizzy drinks banned in schools, a poll showed Friday 23 April 2004. More than four out of 10 children - including half of teenagers - have an unhealthy diet, despite mounting concern over obesity rates. EPA/STR UK AND IRELAND OUT GEEN CAPTION

Overgewicht ontstaat wanneer meer energie door het lichaam wordt opgenomen dan verbruikt. De energiebalans is in dat geval positief en er is sprake van overvoeding. Het teveel wordt omgezet in vetweefsel.

Overgewicht en vetzucht komen in het geïndustrialiseerde deel van de wereld meer voor dan vroeger. De mechanisering en de automatisering die gepaard gaat met vermindering van lichamelijke arbeid, zijn hieraan voor een belangrijk deel debet. Vetzucht berust maar zelden op hormonale afwijkingen.

Bij dierproeven is gebleken dat ook erfelijke factoren tot het ontstaan van vetzucht kunnen bijdragen. Ook bij de mens zijn er families waarin vetzucht veelvuldig voorkomt. Het is hier moeilijk om uit te maken in hoeverre erfelijke factoren en in hoeverre het cultuurpatroon (eetgewoonten) een rol spelen.

Iemand heeft overgewicht wanneer zijn/haar BMI (body mass index) tussen de 25 en 30 is. Is de BMI hoger dan 30, dan is sprake van obesitas, of ernstig overgewicht. Mensen met obesitas krijgen meer last van hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker.

Om overtollige kilo's kwijt te raken zijn er ook verschillende operaties mogelijk: een maagband (gastric banding) aanbrengen, een maagverkleining (sleeve-gastrectomie) of een maagomleiding (gastric bypass). Uiteraard zijn deze ingrepen niet zonder risico's. 

Cijfers

In 2018 heeft meer dan de helft (50,2%) van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 15,0% van de Nederlanders obesitas.

Van de kinderen tussen de 4 en 17 jaar oud had 11,7% in 2018 overgewicht, waarvan 9% matig en 2,7% obesitas.

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS; i.s.m. RIVM

Dossier:

Overgewicht en vetzucht

Laatste wijziging: 17 maart 2020
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid

Gerelateerde dossiers