Onderwijs

ROTTERDAM - Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) spreekt, voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam, studenten toe die actie voeren tegen het mogelijk afschaffen van de basisbeurs. ANP ED OUDENAARDEN 2011-04-10 15:11:39 ILLUSTRATIE - Islamitische juf. ANP XTRA ROOS KOOLE

Het onderwijs is regelmatig aan hervormingen onderhevig. Er zijn plannen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs.

De kabinetsinvesteringen in onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) worden in 2019 zichtbaar in de begroting. Het gaat voor onderwijs in 2019 om 831 miljoen extra, waarvan 646 miljoen euro voor het primair onderwijs. Dat betekent meer salaris en minder werkdruk voor leraren en een investering in onderwijskwaliteit. Investeren in de toekomst van Nederland begint met investeren in onderwijs. (bron: Rijksoverheid)

Eerdere jaren stond gelijke kansen van leerlingen centraal. Er is namelijk een toenemende ongelijkheid in kansen tussen jongeren. Verder staan het onderwijs voor asielkinderen en het achterstandenbeleid nog steeds hoog op de agenda. Maar uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse leerlingen het best goed doen. Zo zijn Nederlandse scholieren over de hele linie beter in wiskunde en lezen dan het gemiddelde. In wiskunde hebben Nederlandse leerlingen rond en boven het gemiddelde – vmbo-t’ers en havisten – de grootste voorsprong.  (bron: begroting OCW 2020)

Maar er zijn nog meer maatregelen te nemen waardoor de leerlingen nog beter kunnen presteren. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de leraren te stimuleren, want een goede leraar kan leerlingen helpen beter te leren. En verder de klassen anders in te delen en leerachterstanden te verhelpen. (bron: CPB)

Vlaanderen 

Ook in Vlaanderen zijn er hervormingsplannen voor het onderwijs. Zo wordt bijvoorbeeld het lager onderwijs aangepast, zodat de overgang van lager naar middelbaar onderwijs makkelijker wordt. Deze onderwijshervorming ging in vanaf september 2016.

Week van de Alfabetisering

Nederland telt 2,5 miljoen volwassenen die niet goed kunnen lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook problemen met digitale vaardigheden. Om aandacht te vragen voor deze problematiek organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering.

Dossier:

Onderwijs

Laatste wijziging: 9 december 2020
Dossier Thema: Opvoeding en Onderwijs

Gerelateerde dossiers