Nederlandse Antillen

GEEN CAPTION 2018-12-19 19:11:06 Leven op een vuilnisbelt. Sint Maarten Dutch Caribbean. FOTO ANP COPYRIGHT TIM VAN DIJK

Op 10 oktober 2010 hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Nederlandse koninkrijk. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn voortaan bijzondere gemeenten van Nederland.

Het opheffen van de Nederlandse Antillen werd op 15 december 2008, tijdens de Ronde Tafel Conferentie op Curaçao, besloten. Toen bereikten de eilanden met Nederland een definitief akkoord over de nieuwe staatkundige verhoudingen van het Koninkrijk der Nederlanden. Op 10 oktober 2010 werd het een feit. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat nu uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelf verantwoordelijk voor hun wetgeving en bestuur.

De voorgeschiedenis

De eilanden werden aan het eind van de 15e eeuw ontdekt door Alonso de Ojeda en in 1634 door de West-Indische Compagnie op de Spanjaarden veroverd. In de loop der tijd zijn de eilanden enige malen in handen geweest van andere Europese mogendheden en hebben zij verschillende bestuursvormen gekend. Aan deze koloniale status kwam een eind toen op 15 december 1954 na acht jaar onderhandelen het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend werd door Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke staat en bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit Nederland en de Nederlandse Antillen.

Per 1 januari 1986 verwierf Aruba een 'status aparte'. Dit houdt in dat Aruba de status van land binnen het Koninkrijk heeft.

Op 2 november 2006 is er een akkoord gesloten tussen Nederland, Curaçao en Sint Maarten, waarbij die eilanden een 'status aparte' binnen het Koninkrijk krijgen, vergelijkbaar met die van Aruba. Eerder waren al afspraken gemaakt waardoor Saba, Sint Eustatius en Bonaire een status krijgen vergelijkbaar met die van een Nederlandse gemeente. De Nederlandse wetgeving wordt stapsgewijs ingevoerd en vervangt de Antilliaanse. De mensen daar mogen stemmen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Orkaan

In september 2017 richtte orkaan Irma een enorme ravage aan op Sint Maarten en andere Caribische eilanden. 

Dossier:

Nederlandse Antillen

Laatste wijziging: 2 januari 2020
Dossier Thema: Landen en Volken

Gerelateerde dossiers