Multiculturele samenleving

2011-04-10 15:11:39 ILLUSTRATIE - Islamitische juf. ANP XTRA ROOS KOOLE GEEN CAPTION

Onze multiculturele samenleving staat momenteel onder spanning. Het lijkt niet langer een onderwerp van discussie en debat, maar van afwijzing en zelfs afgrijzen.

In 2017 telde Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 3,86 miljoen allochtonen, waarvan 2,17 miljoen niet-westerse allochtonen. België telde in 2017 1,32 miljoen allochtonen.

Al deze mensen verschillen in meer of mindere mate qua godsdienst, cultuur, taal of gedrag van autochtone Nederlanders en Belgen. Hierdoor verloopt de integratie niet altijd optimaal. De overheid probeert de integratie te verbeteren door de beheersing van de Nederlandse taal en de kennis van de samenleving bij nieuwkomers te stimuleren. Volgens de Wet Inburgering Nieuwkomers moeten alle niet-Europese nieuwkomers in Nederland verplicht een inburgeringstraject volgen.

De multiculturele samenleving kent veel voor- en tegenstanders. Sommigen beschouwen de versmelting van verschillende culturen als iets positiefs. Anderen vrezen voor het verlies van de Nederlandse identiteit. Door deze meningsverschillen ontstonden debatten over immigratie en integratie. Het debat polariseerde nog meer na de aanslagen in New York in 2001 en de moord op Theo van Gogh in 2004. Sindsdien is de islam vaak een heikel punt in het integratiedebat.

Begin 2017 constateerde de Rekenkamer dat het inburgeringsbeleid niet heeft gebracht wat het kabinet-Rutte II ervan verwacht had. Het lukt veel migranten niet om het examen binnen de maximale termijn van drie jaar te halen. Wie officieel is ingeburgerd zou dan zelfstandig en actief aan de Nederlandse samenleving moeten kunnen deelnemen.

Cijfers: CBS en Statistics Belgium

Dossier:

Multiculturele samenleving

Laatste wijziging: 7 februari 2018
Dossier Thema: Mens en Maatschappij