Mensenrechten

HAARLEM - Sinds 23 februari van dit jaar is de nieuwe Selimiye moskee open voor de Turkse gemeenschap in Haarlem. ANP PHOTO XTRA KOEN SUYK CHENNAI - Standbeeld van Mahatma Gandhi. ANP PHOTO KOEN SUYK

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties.

In de eerste jaren werden de burger-politieke rechten in het verdrag geregeld. Recht op een vrije mening en het recht op een vrije godsdienstkeuze, zijn voorbeelden van deze rechten.

Daarna kwamen de economische, sociale en culturele rechten. Voorbeelden zijn het recht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing.

Als laatste de collectieve rechten. Voorbeelden hiervan: het recht op zelfbeschikking, het recht op eigen grondstoffen, en een eerlijke welvaartsverdeling voor hun eigen volk. Veel landen hebben de verklaring ondertekend.

Kinderrechtenverdrag

In 1989 werd het Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld. Daarin staat onder andere dat kinderen het recht hebben op onderwijs, privacy, bescherming tegen kindermishandeling, etc.

Schending

Dus zou je in elk land goed behandeld moeten worden. Toch is dat lang niet zo. Schendingen van rechten komen nog veel te vaak voor. Niet alleen in het buitenland, ook in landen als Nederland en België. Dit komt omdat ieder land na ondertekening, zijn eigen wettelijke invulling aan het verdrag mag geven. Gelukkig zetten veel mensen en organisaties zich in voor de mensenrechten.

Dossier:

Mensenrechten

Laatste wijziging: 4 september 2020
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers