Massamedia

Blendle GEEN CAPTION

Een massamedium is een middel waarmee je een boodschap snel aan een groot publiek kan overbrengen. Voorbeelden zijn kranten, televisie- en radiozenders en websites.

Massamedia kan je onderverdelen in:
- gedrukte media
Onder gedrukte media vallen alle tijdschriften, dag- en weekbladen en huis-aan-huisbladen. Het is de oudste vorm van massamedia en was tot het eind van de 19e eeuw het belangrijkste vorm van massacommunicatie. Tegenwoordig komt de geschreven pers steeds meer onder druk te staan. De oplages van kranten en tijdschriften dalen al jaren. 
- audiovisuele media
Naast gedrukte media heb je ook audiovisuele media, zoals radio- en televisiezenders. In België en Nederland heb je een duaal omroepbestel: er zijn zowel commerciële als publieke zenders. Commerciële zenders zijn volledig afhankelijk van advertentie-inkomsten terwijl publieke zenders hoofdzakelijk door de overheid en slechts in mindere mate door reclame-inkomsten worden gefinancierd. In Nederland wordt de zendtijd van de publieke zender verdeeld onder omroepverenigingen.
- digitale media
Via internet is het voor iedereen mogelijk om een bericht aan een publiek mee te delen. Internet wordt gebruikt om een nog groter publiek te bereiken.

Massamedia hebben verschillende maatschappelijke functies:
- informatieve functie
Via de media worden mensen geïnformeerd over alles wat in de samenleving gebeurt.
- agendafunctie
Sommige berichten worden juist meer of minder onder de aandacht gebracht, naargelang de (politieke) agenda van de zender.
- controle- of waakhondfunctie
De media houdt alles in de gaten en signaleren wantoestanden in de samenleving.
- socialiserende functie
De lezer, kijker en luisteraar komen via de media in contact met de normen en waarden van een cultuur. Ze beïnvloeden onbewust je gedrag en wat je goed en slecht vindt.

Persvrijheid

Op 3 mei wordt voor de Internationale Dag van de Persvrijheid gehouden. In ieder land is de persvrijheid anders, iets wat met name in Europa te zien is. Zo verslechterde de situatie op de Balkan, terwijl in Scandinavië het erg goed gaat wat betreft persvrijheid.

Dossier:

Massamedia

Laatste wijziging: 20 mei 2020
Dossier Thema: Communicatie