Land- en tuinbouw

'S GRAVENZANDE - Glasbouw Kassen in het Westland bij 's Gravenzande. ANP PHOTO KOEN SUYK RITTHUM - De Schorepolder en de Welzingepolder bij Vlissingen. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw ging maandag naar Zeeland om een toelichting te geven op het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder n¿et en de Schorer- en Welzingepolder nabij Vlissingen wel onder water te zetten. ANP XTRA KOEN SUYK

Land- en tuinbouw is voor Nederland van groot economisch belang. Nederland levert binnen Europa bijna één kwart van alle groenten. Daarnaast zorgt Nederland voor 70% van de totale sierteeltexport (bloemen en planten) van de EU.

De landbouwsector wordt onderverdeeld in verschillende sectoren: Akkerbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt en visteelt. Akkerbouwers telen gewassen zoals granen, aardappelen, maïs,... in volle grond. Tuinbouwers verbouwen groente, fruit en planten in o.a. boomgaarden en kassen. In die kassen kunnen planten onder 'ideale' omstandigheden worden gekweekt. Tuinbouwers kunnen het klimaat (temperatuur, vochtigheidsgraad) in de kassen regelen. Hierdoor kunnen tuinbouwers de planten het hele jaar door telen. Toch kleven er ook nadelen aan glastuinbouw. Het is erg belastend voor het milieu, door het hoge energieverbruik en het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bosbouw is een onderdeel van bosbeheer. Er worden bomen gerooid in natuurlijke en aangeplante bossen (productiebossen). Veeteelt wordt ingezet voor de productie van vlees, melk, eieren en bijproducten zoals leer.

Steeds meer landbouwers bieden ook andere activiteiten op de boerderij, zoals natuurbeheer, educatie en verkoop. Dat heet multifunctionele landbouw.

Bio-industrie

Steeds vaker wordt veeteelt geïntensiveerd. De dieren worden dan vaak het hele jaar op stal gehouden. Dat verlaagt hun weerstand, waardoor vaker diergeneesmiddelen worden toegediend. Dat heeft dan weer negatieve gevolgen voor mens en milieu. Meer informatie vind je in het dossier Bio-industrie.

In de landbouw wordt steeds vaker gebruikgemaakt van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. In biologische landbouwbedrijven wordt er enkel gebruik gemaakt van natuurlijke mest en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast proberen biologische landbouwers het vee ook in diervriendelijkere omstandigheden te houden.

Bron: Rijksoverheid.nl

In Tielt bij een van de grootste slachthuizen van België werd door zo'n 500 mensen gedemonstreerd om de schokkende behandeling van varkens te stoppen. Dierenrechtenorganistatie Animal Right heeft in januari 2017 met behulp van een activist filmbeelden gemaakt die dit aantonen.    

Dossier:

Land- en tuinbouw

Laatste wijziging: 2 september 2020
Dossier Thema: Bedrijf en Beroep

Gerelateerde dossiers