Kinderarbeid

CAL01 - 20001114 - CALCUTTA, INDIA : Indian child rag-pickers head home after a day's work in Calcutta, as India celebrates children's day 14 November 2000. Millions of children in India still have to work for a living. (FILM) EPA PHOTO AFP/DESHAKALYAN CHOWDHURY GEEN CAPTION

Kinderarbeid betekent dat jonge kinderen werken, meestal voor (weinig) geld. De activiteiten die worden verricht zijn schadelijk voor de mentale, culturele, fysieke en emotionele ontwikkeling van het kind.

Naar schatting 152 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar over de hele wereld werken. Daarvan werken 73 miljoen kinderen in een gevaarlijke omgeving. Ongeveer de helft van alle werkende kinderen gaat ook naar school.

Armoede, bevolkingsgroei en een slecht onderwijssysteem, zijn o.a. de oorzaken van kinderarbeid. Een andere oorzaak is, dat rijkere landen hun arbeid steeds vaker uitbesteden aan lagelonenlanden. De westerse consument wil goedkope producten, zodat bedrijven in de arme productielanden laagbetaalde kinderen inzetten, om de concurrentie het hoofd te bieden.

12 juni is de Internationale Dag tegen Kinderarbeid.

Regelgeving

Weliswaar is het in veel landen wettelijk geregeld, dat kinderen onder de 14 jaar niet mogen werken, en onder de 16 (soms 18) jaar geen gevaarlijk werk mogen doen, maar vaak ontbreekt het toezicht om die regels te handhaven. Het verbieden van kinderarbeid zonder alternatieve oplossingen, heeft als nadeel dat kinderen dan bijvoorbeeld in de prostitutie kunnen belanden of als kindslaaf worden gebruikt.

De laatste jaren vindt men daarom, dat kinderarbeid niet verboden, maar "beter geregeld" moet worden. Dit houdt o.a. in dat de kinderen bij het werk een betere bescherming wordt geboden, tegen een redelijk inkomen en altijd in combinatie met scholing.

 Bron: www.childright.org en www.ilo.org

Dossier:

Kinderarbeid

Laatste wijziging: 8 oktober 2019
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers