Kernenergie

16333098 - nuclear power plant epa02432912 A Greenpeace handout photograph shows Greenpeace activists, who had fixed themselves to the railway line in an attempt to stop the nuclear waste transport from La Hague in France to the intermediate storage in Gorleben, Germany, being removed by police, during a confrontation on the Franco-German border, 06 November 2010.  EPA/MARTIN STORZ / GREENPEACE / HANDOUT IMAGE AVAILABLE FOR DOWNLOAD BY EXTERNAL MEDIA FOR 14 DAYS AFTER RELEASE. TERMS OF HAND-OUT: NO RESALE, NO ARCHIVE, FOR EDITORIAL USE ONLY, NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. © Martin Storz / Greenpeace

Kernenergie is energie die ontstaat bij het splijten van atoomkernen. Bij deze splijting ontstaat warmte die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Het splijten van atoomkernen gebeurt in kerncentrales.

In Nederland is nog een kerncentrale in werking, namelijk die in Borssele. Deze zorgt voor minder dan 5% van de energie in Nederland. Lang is er sprake geweest om een tweede kernreactor in Borssele te bouwen. Deze plannen zijn in de ijskast gezet. Er zijn nog twee kernreactor in Petten, maar die wordt enkel gebruikt voor onderzoek en de medische wereld.

In België zorgen de kerncentrales voor meer dan 50% van de energie. Er zijn twee grote kerncentrales, één in Doel (4 kernreactoren) en één in Tihange (3 kernreactoren). Deze zijn in opspraak geraakt, nadat er in 2014 scheurtjes werden ontdekt in Doel 3 en Tihange 2. Eind 2014 viel ook Doel 4 tijdelijk uit, na schade. Toen was er even sprake van een energietekort. Daarna werkten alle kernreactoren weer. In 2017 is kernreactor Tihange 2 weer in opspraak door meer dan 70 scheurtjes.

Voor- en nadelen

Voorstanders van kernenergie denken dat gebruik ervan kan bijdragen aan vermindering van het broeikaseffect.

Maar er kleven ook veel nadelen aan kernenergie. Voor kernenergie is uranium nodig. De voorraad die op een betaalbare manier winbaar is, bedraagt 3,5 miljoen ton erts. Met het huidige gebruik is de geschatte voorraad binnen 50 jaar op. Als de hele wereld over zou gaan op kernenergie zal deze voorraad binnen 10 jaar uitgeput zijn. De 11 miljoen ton uraniumerts die nog meer in de grond zit, is moeilijk winbaar en dus veel duurder.
Een ander groot nadeel van kernenergie is het kernafval. Hoog radio-actief afval blijft tot 240.000 jaar gevaarlijk.

Met de ontwikkeling van de vierde generatie nucleaire reactors, zouden de risico's op op ontploffing en vervuiling sterk moeten worden teruggebracht. In de huidige kerncentrales echter, kunnen nog steeds grote ongelukken gebeuren. Daarnaast bestaat er een gevaar van productie van kernwapens, naarmate er meer splijtstof, kernafval en nucleaire technologie in omloop zijn.

Dossier:

Kernenergie

Laatste wijziging: 7 oktober 2020
Dossier Thema: Natuur en Milieu