Kabinet Rutte

GEEN CAPTION

Precies 225 dagen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de langste formatie ooit, is het derde kabinet-Rutte op Paleis Noordeinde beëdigd.

Rutte III

Op 15 maart 2017 ging het Nederlandse volk naar de stembus voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De VVD verloor 10 zetels, maar werd net als in 2012 de grootste partij. De formatie kon beginnen en het werd al snel duidelijk dat VVD, CDA en D66 samen wilde regeren. Maar er was nog een partij nodig om aan een meerderheid in het parlement te komen. Na ruim een half jaar onderhandelen zijn ze het eens geworden; de vier coalitiepartijen VVD, CDA, CU en D66 hebben ingestemd met het nieuwe regeerakkoord van Rutte III.

Rutte II

Nadat het kabinet Rutte-I in april 2012 viel, werden er in september 2012 opnieuw verkiezingen gehouden. De partijen VVD (40) en PvdA (36) hebben samen een nieuw kabinet gevormd: het kabinet-Rutte II, ook wel kabinet-Rutte-Asscher genoemd. Zij hebben een krappe meerderheid van 76 zetels (de helft +1). In de praktijk worden moties van het kabinet vaak gesteund door de oppositiepartijen D66, SGP en CU. Dat is nodig want het kabinet heeft een minderheid in de eerste kamer.

Samen met sociale partners, werkgevers en werknemers, sloot het kabinet in april 2013 een sociaal akkoord die de economisch herstel zou moeten stimuleren. Dit akkoord bevat onder andere afspraken over de WW, flexwerk, en ontslag.

Na de Provinciale Statenverkiezingen heeft het kabinet - ook samen met D66, SGP en CU - geen meerderheid meer. Nu moet het kabinet dus op zoek naar andere partijen die hen willen steunen.

Rutte I

Rutte I was een minderheidskabinet, dat is een kabinet zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Samen hebben CDA (21) en VVD (31) 52 van de 150 zetels. Bij het in stemming brengen van voorstellen kan er dus nooit een meerderheid gevonden worden. Toch kunnen CDA en VVD gezamenlijk regeren omdat ze gedoogsteun krijgen van de PVV van Geert Wilders. Met de 24 zetels van de PVV erbij komt het aantal uit op 76. Dat is de helft +1, dus een meerderheid.

Gedoogsteun houdt in dat, hoewel de drie partijen over veel onderwerpen van mening verschillen, ze die verschillen wel accepteren. In een zogeheten gedoogakkoord staat beschreven over welke onderwerpen er harde afspraken zijn gemaakt. In dit regeerakkoord zijn dat immigratie, integratie, asiel, veiligheid en betere ouderenzorg. Besluiten hierover hebben de steun van de fracties van de drie partijen. Bij voorstellen uit het regeerakkoord kan de PVV wel tegenstemmen. Moties van wantrouwen en afkeuring zullen door de PVV niet worden gesteund zolang het maatregelen betreft uit het regeerakkoord. De partij die gedoogt, maakt geen deel uit van de regering en levert dus geen ministers en staatssecretarissen.

Het kabinet Rutte heeft, door een aantal ministeries samen te voegen, nog maar 12 ministers in plaats van de 16 voorheen. Mark Rutte kreeg kritiek toen bleek dat van de ploeg van 20 er maar 3 ministers en 1 staatssecretaris vrouw zijn. Belangrijke onderwerpen van het afgelopen jaar zijn: de politietrainingsmissie naar de Afghaanse provincie Kunduz, de Nederlandse bijdrage aan de internationale militaire in Libië, de steun aan een financieel noodfonds om de positie van de euro te versterken en een megabezuiniging van 635 miljard euro op defensie. Het kabinet zit stevig in het zadel maar kwam toch een aantal keren flink onder vuur te liggen o.a. toen bleek dat Mark Rutte zich 50 miljard had verrekend in de Europese steun aan Griekenland. Ook de bezuinigingen op zorg en onderwijs leveren kritiek op.

Dossier:

Kabinet Rutte

Laatste wijziging: 19 oktober 2020
Dossier Thema: Nederland

Gerelateerde dossiers