Jodendom

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Het jodendom is één van de oudste monotheïstische (geloven in één god) nog bestaande religies. De geschiedenis en de principes van het jodendom staan aan de basis van het christendom en de islam.

Het jodendom ontstond ongeveer 4000 jaar geleden. Het begon bij Abraham, die één god ging aanbidden. Zijn nakomelingen worden joden genoemd. Zijn vroegste nakomelingen werden in Egypte onderdrukt. Onder leiding van Mozes trok het volk 40 jaar door de woestijn richting het beloofde land, Israël. Tijdens die tocht, kreeg Mozes de tien geboden.

Dit ontstaansverhaal is te vinden in de Thora, de eerste vijf boeken van het Oude Testament (Tenach). De Thora vormt de grondslag voor het joodse geloof. De Thora bevat 613 geboden, waaraan een jood zich moet houden. Enkele van deze 'mitswot' zijn van toepassing op het voedsel. Alleen wanneer voedsel volgens deze spijswetten is bereid, is het koosjer en mag het worden gegeten.

Het jodendom kent drie hoofdstromingen: de orthodoxe, de gereformeerde en de conservatieve joden. De laatste twee worden vaak samen genomen onder de noemer van 'liberale joden'. Orthodoxe joden volgen de leer strikt zoals die staat geschreven. Er is geen ruimte voor interpretatie vanuit de hedendaagse context. Dat is er wel bij de liberale joden. Binnen de orthodoxe stroming leeft een kleine groep ultra-orthodoxen (chassidiem). Zij volgen de joodse leer nog strenger dan de meeste orthodoxen. Ze zijn herkenbaar aan hun traditionele klederdracht: lange zwarte kleren, de mannen met een hoed of keppeltje en bakkebaarden die eindigen in pijpenkrullen.

Joden hebben vaak te maken met antisemitisme, discriminatie op basis van het joods-zijn. In de Tweede Wereldoorlog werden Joden systematisch vervolgd en vermoord.

De geschiedenis en de principes van het jodendom staan aan de basis van het christendom en de islam.

Dossier:

Jodendom

Laatste wijziging: 23 april 2019
Dossier Thema: Religie