Internationaal recht

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Het internationaal recht (of volkenrecht) is het recht tussen staten onderling. De Verenigde Naties kent een aantal organisaties die zich bezighouden met het handhaven van en het optreden tegen schendingen van het internationaal recht.

Internationaal Gerechtshof

Het Internationaal Gerechtshof houdt zich bezig met rechtsgeschillen tussen landen. Het bestaat uit 15 rechters die worden gekozen door de VN Veiligheidsraad. De 15 rechters zijn altijd van 15 verschillende nationaliteiten. Het Internationaal Gerechtshof is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. Het hof werd opgericht in 1946.

Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof kan personen vervolgen. Dat doet het hof enkel wanneer nationale instanties daar niet toe in staat of bereid zijn. Enkel misdrijven die gepleegd zijn na 1 juli 2002 vallen onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof.

Dat komt omdat het Internationaal Strafhof pas in 2002 is opgericht. Direct na de Tweede Wereldoorlog waren er al plannen om een internationaal strafhof op te richten, als opvolger van de tribunalen van Neurenberg en Tokio. Tijdens deze tribunalen werden politieke en militaire leiders uit Duitsland en Japan bestraft.
Door de Koude Oorlog werden de plannen voor een internationaal strafhof in de ijskast gezet. Na de gebeurtenissen in Joegoslavië (tussen 1991 en 2003) en Rwanda (1994) werden opnieuw tribunalen opgericht. Toen werd beslist om niet steeds ad hoc tribunalen op te richten, maar alsnog het Internationaal Strafhof te realiseren.

Permanent Hof van Arbitrage

Het Hof van Arbitrage houdt zich bezig met het conflictoplossing van internationale geschillen. De organisatie werd opgericht in 1899.

Dossier:

Internationaal recht

Laatste wijziging: 4 maart 2019
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers