Hoogbegaafdheid

71473387 - highly gifted girl in school. exceptionally and profoundly gifted student with great academic performance LEIDEN - Hoogbegaafde kinderen spelen woensdag 'Kamelenrace', een spel gemaakt door een van hen, tijdens de opening van de tentoonstelling 'Mijn Eigen Spel' in het atrium van het Stadhuis in Leiden. Op de tentoonstelling zijn boordspellen te zien die gemaakt zijn door hoogbegaafde kinderen uit het basisonderwijs. ANP PHOTO JOEL VAN HOUDT

Als iemand hoogbegaafdheid is, wil dat zeggen dat iemand op een bepaald gebied uitblinkt. Daarbij hoeft dat niet per se om intellectuele prestaties te gaan.

Wetenschappers onderscheiden maar liefst vier vormen van hoogbegaafdheid. De meeste mensen die het over "hoogbegaafdheid" hebben, bedoelen intellectuele hoogbegaafdheid. Kinderen met deze vorm van hoogbegaafdheid kunnen opvallen door uitzonderlijke schoolprestaties of een hele hoge score op een IQ-test. Een tweede vorm is artistieke begaafdheid. Hiermee wordt een talent voor beeldende kunst of muziek bedoeld. Deze vorm is afhankelijk van een stimulerende omgeving. Een muzikaal talent kan alleen worden ontplooid door veel oefening. Creatieve hoogbegaafdheid (de derde vorm)wordt niet altijd herkend.

Creativiteit komt met vlagen en hoeft niet op elk terrein aanwezig te zijn. Iemand kan heel origineel zijn in het vinden van oplossingen voor wiskundige problemen, maar niet in staat zijn om die oplossingen onder woorden te brengen. De meeste (heel) creatieve mensen zijn hoogbegaafd, maar lang niet alle hoogbegaafde mensen zijn creatief. De vierde en minst bekende vorm is hoogbegaafdheid op sociaal gebied, dat wil zeggen dat iemand opvallend goed kan omgaan met anderen.

Dossier:

Hoogbegaafdheid

Laatste wijziging: 6 november 2019
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid

Gerelateerde dossiers