Geweld

ERF31 - 20020426 - ERFURT, GERMANY : A girl lights a candle next to a sign reading Why ? at the entrance of the Gutenberg high school in Erfurt, 26 April 2002, following a shooting rampage here by a 19-year-old gunman who killed 17 people before shooting himself. GEEN CAPTION

Geweld of dreigen met geweld kent vele vormen, zowel fysiek als psychisch. Er is agressie in het spel en schade of verwondingen bij mensen, dieren of voorwerpen.

Huiselijk geweld

Hieronder valt alle geweld die in huiselijke kring wordt gepleegd. De daders zijn de ouders, partners, familieleden of vrienden. Vaak is er sprake van een machtsverschil; het slachtoffer is afhankelijk van de geweldpleger.

De politie krijgt jaarlijks ruim 84.000 meldingen van huiselijk geweld binnen. Door het taboe dat er op huiselijk geweld ligt, wordt lang niet alles aangegeven. Men schat dat de werkelijke aantallen dus veel hoger liggen.
Volgens gegevens van de Nederlandse politie sterft om de vier dagen iemand aan de gevolgen van huiselijk geweld. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 75 vrouwen, 50 kinderen en 25 mannen.

Er zijn veel vormen van huiselijk geweld:
- Kindermishandeling
Naar schatting worden jaarlijks 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Dit geweld kan zowel fysiek, emotioneel als seksueel van aard zijn.
- Oudermishandeling
Het gaat om zowel de mishandeling van ouders door hun kinderen, als ouderen die op latere leeftijd worden mishandeld. Naar schatting krijgen jaarlijks 200.000 mensen hier mee te maken.
- Eerwraak
Hieronder valt alle geweld die gepleegd wordt om de geschonden eer van een familie te herstellen.

Geweld tegen hulpverleners

Werknemers met een publieke taak, zoals brandweermannen, ambulancepersoneel, politie of conducteurs, krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld.
Er zijn pieken in het geweld tegen hulpverleners tijdens evenementen, zoals voetbalwedstrijden of oud en nieuw.

Zinloos geweld

In feite is alle geweld zinloos. Maar we hebben het over zinloos geweld als het fysieke geweld buitensporig is en willekeurig lijkt. Vaak is er geen of weinig aanleiding of lijkt het een kwestie van “slechte timing” voor het slachtoffer. Was hij of zij niet precies op dat moment op die plaats aanwezig, dan was er wellicht niets gebeurd.

Een bekend voorbeeld is de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij werd tijdens een voetbalwedstrijd door een aantal spelers van de tegenstander in elkaar geschopt en geslagen. Hij overleed later aan de verwondingen.

Gecoördineerd geweld

Alle bovenstaande vormen van geweld zijn kleinschalig, vaak door een enkeling gepleegd. Er is ook gecoördineerd geweld, gepleegd door een groep mensen vaak door bovenaf geregeld. Denk hierbij aan maffia, terrorisme of oorlogen.

Dossier:

Geweld

Laatste wijziging: 9 november 2020
Dossier Thema: Mens en Maatschappij