Gehoorschade

LANDGRAAF - Een bezoeker van de Silent Disco luistert zaterdag met een koptelefoon naar muziek op Pinkpop Classic 2009 in Landgraaf. Het muziekevenement draait om bands die in het verleden een keer op het grote Pinkpop stonden. ANP MARCEL VAN HOORN AMSTERDAM - Een meisje luistert naar muziek op de achterbank van een auto. ANP XTRA FRANK VAN BEEK

Teveel blootstelling aan lawaai kan gehoorproblemen veroorzaken. De huidige generatie jongeren lopen meer kans op gehoorschade omdat ze vaker en langer luisteren naar harde (pop)muziek via een koptelefoon of oordopjes.

Elk jaar komen er 22.000 jongeren met deze problemen bij. Bij beginnende doofheid krijgt het niveau waaronder een persoon geen geluid meer waarneemt, de gehoordrempel, een hogere waarde. Gehoorschade kan geconstateerd worden door een audiogram te bepalen met behulp van een audiologisch onderzoek.

Oorspronkelijk waren het voornamelijk mensen die door hun beroep veel aan hoge geluidsniveaus blootstaan (arbeiders enz.), die met gehoorschade te kampen kregen. Tegenwoordig is het vooral het frequent beluisteren van heel luide muziek (in discotheken, op muziekfestivals of events, of via de eigen smartphone, enz.) waardoor mensen (vaak jongeren) schade oplopen. Inmiddels heeft ruim een half miljoen jongeren tussen de 16 en 30 jaar (15 % van het totaal aantal jongeren in die leeftijd in Nederland) te kampen met blijvende gehoorschade. Per jaar komen daar zo'n 20.000 jongeren bij. Een andere groep die gevaar loopt, zijn motorrijders. De oorzaak is niet zozeer het motorgeluid, maar wel de voortdurende luchtstroom langs de helm. Bij snelheden van meer dan 100 km/u kan het geluidsniveau daarvan aardig oplopen.

Veel professionele motorrijders en regelmatige bezoekers van discotheken, poppodia en muziekevents dragen daarom speciaal op maat gemaakte gehoorbeschermers (z.g. oordopjes/otoplastiekjes). Voor het uitgaanspubliek zijn er universele oordopjes en otoplastiekjes met een speciaal muziekfilter te koop, die wel het te harde geluid dempen, maar niet de muziekbeleving aantasten. Zaak is niet te dicht in de buurt te gaan staan van de lawaaibron (boxen, machines, enz.). Een afstand van twee meter is vaak al voldoende om het risico op gehoorschade aanzienlijk te verminderen.

Gehoorschade ontstaat als iemand langere tijd wordt blootgesteld aan geluidsniveaus boven 80 dB(A). Vanaf geluidsniveaus van 100 dB(A) kan acute gehoorschade optreden. In bijvoorbeeld een discotheek kan het geluid makkelijk boven de 100 dB(A) uitkomen. Door gebruik van gehoorbeschermers kan gehoorschade worden voorkomen.

Schade door blootstelling aan lawaai is niet omkeerbaar of te genezen. Ook kan door hoge geluidsniveaus oorsuizen of -fluiten ontstaan, de zogenaamde piepstress, die zeer hinderlijk is en niet zelden leidt tot psychische klachten.

De veiligheidsaspecten van ultrageluid-scans (bijvoorbeeld bij zwangerschap) worden nog onderzocht. Het is niet waarschijnlijk dat hier gehoorschade door ontstaat. In Nederland worden sinds de introductie van de Arbowet werknemers beschermd tegen te hoge geluidsniveaus. Oorspronkelijk gold als bovengrens een niveau van 85 dB(A), die later werd aangescherpt naar 80 dB(A). Recentelijk (2002) is aan de orde gekomen dat ook musici beschermd moeten worden tegen gehoorschade, hetgeen niet alleen voor musici in popgroepen, maar ook voor klassieke orkesten een moeilijk oplosbaar probleem vormt. Men ziet tussen de strijkers en blazers in een symfonieorkest steeds vaker een (doorzichtig) geluidsscherm.

Bron: Wikipedia

Misofonie is een serieuze aandoening aan de hersenstructuur en betekent letterlijk: haat van geluid. Wetenschappers hebben bij mensen bewijs gevonden dat het een afwijking is in de hersenen.  

Dossier:

Gehoorschade

Laatste wijziging: 30 september 2019
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid

Gerelateerde dossiers