Evolutieleer

GEEN CAPTION epa000356054 A letter, dated 1869, from Charles Darwin to his publisher John Murray III, on display at the John Murray Archive in central London, Wednesday, 26 January 2005, after it was confirmed the archive, containing letters and manuscripts from writers ranging from Jane Austen to Charles Darwin, will be going home to Scotland, following a 17.7 million pound (25.5 million euro) lottery grant from the Heritage Lottery Fund enabled the National Library of Scotland to purchase the collection, valued at 45 million pounds, for 31.2 million pounds.  EPA/IAN NICHOLSON/PA UK AND IRELAND OUT

Waar komt al het leven op aarde vandaan? En hoe is de aarde zelf ontstaan? Er zijn verschillende theorieën die een mogelijke verklaring geven.

Er kan grofweg een scheiding gemaakt worden tussen twee stromingen: het evolutionisme en het creationisme. Beide verklaren het ontstaan en de ontwikkeling van de verschillende soorten op aarde.

Evolutieleer

De evolutieleer is een wetenschappelijke theorie die stelt dat het leven op aarde is ontstaan vanuit één voorouder, de eencellige. Uit de eencellige zijn steeds meer nieuwe soorten ontstaan.
De grondleggers van deze theorie zijn Charles Darwin (1809-1882) en Alfred Russel Wallace (1823-1913). Zij publiceerden bijna gelijktijdig een evolutietheorie. De theorie van Darwin, On the origin of species, was verder ontwikkeld dan die van Wallace en trok veel meer aandacht.

Darwin baseerde zijn evolutietheorie op de volgende processen:
- Genetische variatie
Organismen produceren nakomelingen, die lijken op het origineel maar dankzij genetische variatie toch net iets anders zijn.
Deze variatie kan er na vele generaties voor zorgen dat er nieuwe soorten ontstaan.
- Natuurlijke selectie
Er zijn te weinig hulpbronnen (voedsel, ruimte,...) waardoor organismen moeten ‘strijden’ voor hun voortbestaan. De organismen die het best aan de omstandigheden zijn aangepast, overleven.

Creationisme

Het creationisme is een theorie die stelt dat het leven op aarde, maar ook het hele universum, is gecreëerd door een schepper. Deze theorie is gebaseerd op het geloof, dat leert dat de aarde in zes dagen is geschapen.

Een recente theorie binnen het creationisme is het Intelligent Design (ID). De achterliggende idee achter het ID is dat organismen complexe levensvormen zijn, die vaak in een complex ecosysteem passen. Als je een organisme uit het ecosysteem haalt, dan werkt het hele systeem niet meer. Dat deze systemen zo complex zijn, dat een externe intelligentie de enige oorzaak kan zijn van het ontstaan van leven.

Dossier:

Evolutieleer

Laatste wijziging: 3 oktober 2019
Dossier Thema: Natuur en Milieu

Gerelateerde dossiers