Euthanasie

NLD-20040928-DEN HAAG: De Stichting voor Recht zonder Onderscheid voert actie op het Plein in Den Haag, waar dinsdag de Algemene Beschouwingen begonnen. De stichting is tegen onder meer abortus en euthanasie. ANP FOTO/ROBIN UTRECHT AMSTERDAM - De eerste exemplaren van de nieuwe wilsverklaringen van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde werden dinsdag in Amsterdam door Eugene Sutorius (M), voorzitter NVVE, aangeboden aan Kitty Courbois (L), actrice en NVVE-lid en aan Bert Keizer (R), verpleeghuisarts. De euthanasieverklaring wordt een euthanasieverzoek. Op die manier sluit de wilsverklaring beter aan bij de huidige wetgeving. Daarnaast is de niet-reanimerenpas vervangen door een penning. Het voordeel daarvan is dat deze aan een ketting hangende penning altijd wordt gezien door hulpverleners die geneigd zijn te reanimeren.  ANP PHOTO MARCEL ANTONISSE

Euthanasie is de opzettelijke levensbeëindiging in een medisch uitzichtloze situatie. Dit wordt uitgevoerd door iemand anders dan de betrokkene, maar wel op zijn of haar uitdrukkelijke verzoek.

Meestal gebeurt euthanasie door de huisarts van de betrokkene. Euthanasie wordt gepleegd door het toedienen van bepaalde middelen of door het nalaten van een behandeling. De voornaamste motieven voor het aanvragen van euthanasie zijn pijn, ontluistering en het verlangen om waardig te sterven.

Sinds 2002 vallen, met het in werking treden van de euthanasiewet, twee medische situaties niet onder euthanasie:
1. optimale pijnbestrijding met morfine, wat eventueel kan leiden tot het versnellen van het overlijden, en
2. het staken of niet starten van een medische behandeling, omdat deze naar medisch inzicht zinloos is, of omdat er door de patiënt geen toestemming voor gegeven is.

Artsen zijn niet langer strafbaar als ze zich houden aan de in deze wet gestelde zorgvuldigheidseisen. In Nederland is euthansie toegestaan vanaf 12 jaar.

Nederland

Nederland heeft sinds 2012 een Levenseindekliniek. Daarnaast vindt initiatiefgroep 'Uit Vrije Wil' dat het voor oude mensen (+70) mogelijk moet zijn om waardig en op eigen verzoek te kunnen sterven als zij hun leven voltooid achten. De groep bestaat onder andere uit oud-politici Hedy d'Ancona en Jan Terlouw, cabaretier Paul van Vliet en hersenwetenschapper Dick Swaab. De 40.000 steunbetuigingen, die nodig zijn om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn inmiddels ruimschoots binnen.

België

Ook België heeft sinds 2002 een euthanasiewet. Deze is vergelijkbaar met die van Nederland. Sinds 2014 is euthanasie ook mogelijk voor alle 'oordeelsbekwame' minderjarigen.

Kindereuthanasie

Euthanasie bij kinderen van 1 tot 12 jaar is in Nederland niet toegestaan. In 2019 kwam uit onderzoek naar voren dat een grote meerderheid van Nederlandse kinderartsen vindt dat actieve levensbeëindiging bij kinderen tot 12 jaar mogelijk moet zijn. De Tweede Kamer heeft nog geen uitspraak gedaan over deze gevoelige discussie. 

Dossier:

Euthanasie

Laatste wijziging: 23 oktober 2020
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid

Gerelateerde dossiers