Europese Unie

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van 28 Europese landen. Deze lidstaten hebben gemeenschappelijke instellingen opgericht, die beslissingen nemen op gebied van o.a. landbouw en visserij, kolen- en staalproductie en milieu.

De basis van de EU werd gelegd in 1952. Zes landen (België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland) richtten toen het EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) op. In 1957 breidden ze de samenwerking uit en tekenden ze het Verdrag van Rome. Ze richtten de EEG (Europese Economische Gemeenschap) en EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) op.

In 1967 werden deze drie organisaties samengevoegd in de EG (Europese Gemeenschappen). Door de jaren heen werden steeds meer landen lid. In 1973 waren dat Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. (Op 23 juni 2016 hebben de Britten gestemd voor een vertrek uit de EU, de 'Brexit'. Op 29 maart 2019 zal de Brexit een feit zijn). In 1981 volgde Spanje en vijf jaar later Portugal. In 1992 tekenden de landen het Verdrag van Maastricht ter oprichting van de Europese Unie. Er werd besloten om een Europese munteenheid in te voeren. In 2002 werd de euro ingevoerd. In 1995 traden Finland, Oostenrijk en Zweden toe tot de EU. In datzelfde jaar treedt het Schengenverdrag in werking. Dat houdt in dat er geen grenscontroles meer plaatsvinden tussen de 26 landen die het verdrag tekenden.

In 2004 traden Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië tot de EU toe. Drie jaar later volgden Bulgarije en Roemenië. Door de snelle groei van de EU was het noodzakelijk om de Europese organisaties te hervormen. De lidstaten praatten over een Europese Grondwet. In 2005 werd deze wet verworpen door Frankrijk en Nederland. De wet werd herzien en onder de naam Verdrag van Lissabon in 2009 door alle lidstaten goedgekeurd. In 2013 volgde het land Kroatië.

Instellingen

De EU bestaat nu uit 7 officiële instellingen:
- de Europese Commissie (dient wetsvoorstellen in),
- de Raad van de Europese Unie (28 ministers, varieert naargelang het onderwerp dat wordt besproken),
- het Europees Parlement (736 volksvertegenwoordigers, beslissen over wetsvoorstellen),
- het Hof van Justitie (ziet toe op de naleving van de EU-wetgeving),
- de Rekenkamer (controleert de financiën),
- de Europese Raad (de regeringsleiders van de 28 lidstaten) en
- de Europese Centrale Bank.

Europese verkiezingen

Van 23 tot 26 mei 2019 waren het Europese verkiezingen. De opkomst was dit jaar aanzienlijk hoger dan vijf jaar geleden, bijna de helft van de stemgerechtigden ging naar de stembus. In Nederland kwam ruim 41 procent naar de stembus, tegenover ruim 37 procent in 2014.

De christendemocraten en sociaaldemocraten verliezen voor het eerst sinds de eerste verkiezingen in 1979 hun meerderheid in het Europees Parlement. In Nederland is de PvdA de grootste geworden, met 6 zetels in het Europees parlement. VVD en CDA krijgen er 4, Forum voor Democratie en GroenLinks 3.

Dossier:

Europese Unie

Laatste wijziging: 28 juli 2020
Dossier Thema: Landen en Volken