Energiebronnen

De wereldbevolking groeit de komende jaren richting de 8 miljard mensen. Al die mensen hebben energie nodig. Voor bijvoorbeeld vervoer, licht en productie van goederen. Maar is er wel genoeg?

Om energie op te wekken, is een energiebron nodig. Wereldwijd wordt de meeste elektriciteit (energie) gewonnen uit fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Maar die voorraad raakt op en het productieproces veroorzaakt milieuvervuiling met klimaatverandering tot gevolg. De smeltende ijskappen zijn daar een concreet voorbeeld van.

Ook kernenergie maakt gebruik van een eindige voorraad uranium en een goede oplossing voor het opslaan en verwerken van het radioactieve afval is er nog steeds niet.

Groene energie

De bovengenoemde energiebronnen noemen we 'grijze' of gewone energie. Om aan de groeiende energiebehoefte te kunnen blijven voldoen, worden er alternatieven bedacht die we groene energie noemen. Er wordt voortdurend onderzocht wat de haalbaarheid ervan is.

Voorbeelden van groene energie zijn:

  1. Windenergie (windmolens en turbines)
  2. Zonne-energie (zonnecellen in zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven)
  3. Energie uit water (waterkrachtcentrales, getijdenstroom)
  4. Energie uit biomassa (afkomstig van planten,
    bomen of mest. Biomassa wordt omgezet in warmte en elektriciteit)
  5. Aardwarmte (diepgelegen warm water dat gebruikt wordt voor verwarming en opwekking van energie)

Biomassa

Duurzame energie opwekken uit biomassa staat steeds meer ter discussie, want lang niet alle vormen van biomassa zijn duurzaam. 

Onder de aandacht