Eenzaamheid

Een meisje zit alleen voor een groep meisjes die zitten te praten. Een alleenstaande bejaarde vrouw kijkt door haar raam naar buiten. Ouderen worden vaker getroffen door eenzaamheid.

Veel mensen voelen zich weleens eenzaam. Eenzaamheid is het gemis aan (diepgaande) sociale relaties.

Er zijn twee soorten eenzaamheid:
- Sociale eenzaamheid
Je hebt minder contact met mensen dan je zou willen, daarom voel je je eenzaam. Je raakt misschien zelfs sociaal geisoleerd.
- Emotionele eenzaamheid
Je hebt wel mensen om je heen, maar het contact met hen is minder hecht dan je wenst. Je hebt geen emotionele band met hen.

Je kan onder andere eenzaam worden na een scheiding, een sterfgeval, een verhuizing of doordat je aan huis bent gebonden door fysieke of psychische problemen.

Cijfers

Eenzaamheid komt bij alle leeftijden voor. Door vergrijzing en meer eenpersoonshuishoudens zal het aantal eenzamen in de toekomst toenemen. Het Trendscenario laat zien dat het aantal eenzame Nederlanders van 19 jaar en ouder in de toekomst toeneemt. In totaal neemt het aantal eenzamen toe van 5,2 miljoen in 2015 naar bijna 5,9 miljoen mensen in 2040 (41 procent van de volwassenen). Het aantal eenzame Nederlanders neemt vooral toe bij mensen van 75 jaar en ouder, van ruim 600 duizend in 2015 naar ruim 1,3 miljoen in 2040 (50 procent van de mensen van 75 jaar en ouder). Ook bij 65-74-jarigen neemt het aantal eenzamen in de toekomst toe, terwijl het aantal eenzamen in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 64 jaar juist afneemt.

Eenzaam versus alleen

Niet iedereen die alleen is, is ook eenzaam. Je bent pas eenzaam als je het contact met anderen mist of het gevoel hebt dat dat contact niet goed genoeg is.

De week van de eenzaamheid

Jaarlijks wordt in Nederland de Week tegen Eenzaamheid gehouden. In 2018 is dat van 27 september tot en met 6 oktober.

Bron cijfermateriaal: RIVM

Dossier:

Eenzaamheid

Laatste wijziging: 3 oktober 2019
Dossier Thema: Geestelijk Leven

Gerelateerde dossiers