Duurzame ontwikkeling

DEN HAAG - Motorsporter Barry Veneman rijdt donderdag op een elektrische chopper van Siemens het Haagse stadhuis binnen. Het Duitse technologieconcern presenteerde de chopper, die gebouwd werd door Orange Country Choppers uit de Verenigde Staten, samen met de elektrische auto eRuf Stormster. Siemens Nederland wil de komende jaren nadrukkelijk investeren in de elektrische auto als opslagkanaal voor elektriciteit ANP ROBIN UTRECHT GEEN CAPTION

Met duurzaam leven wordt bedoeld dat we ons leven zo inrichten dat we het milieu niet uitputten of beschadigen. Zo brengen we de volgende generaties niet in gevaar.

Duurzame ontwikkeling betekent dus dat de mens geen roofbouw mag plegen op het milieu. Op die manier raken voedsel-, energie- en andere hulpbronnen niet uitgeput. Het duurzaam gebruiken van visgronden bijvoorbeeld betekent dat er niet meer vis mag worden gevangen dan dat er vanzelf weer bijkomt. Dit voorkomt het uitsterven van vissen.

Ecologische voetafdruk

Duurzaam leven is de laatste jaren een belangrijk item geworden. Nederland en België hebben een te grote ecologische voetafdruk. Dat is de oppervlakte land en water dat iemand nodig heeft om alles te produceren wat hij dat jaar gebruikt. Per persoon is eigenlijk zo'n 1,7 hectare beschikbaar. Elke Belg verbruikt jaarlijks meer dan 7 hectare, elke Nederlander ruim 6 hectare.

Beleid

Daar moet dus iets aan veranderen en dat vinden de overheden ook. België en Nederland streven ernaar om tegen 2050 duurzaam te zijn.

Om dit te realiseren, verscheen in Nederland het vierde Nationaal Milieubeleidsplan, waarin staat dat er 4 grote maatschappelijke veranderingen nodig zijn:
- duurzame energie
De overgang naar duurzame energie, zoals zonne- en windenergie.
- duurzaam gebruik van biodiversiteit
Planten en dieren mogen niet langer mogen uitsterven. In Nederland is nog maar 15% van het oorspronkelijk aantal planten en dieren over.
- duurzame landbouw
Grond moet gebruikt worden zonder dat ecosystemen, zoals het tropisch regenwoud, in gevaar komen.
- duurzame mobiliteit
Ervoor zorgen dat de uitstoot en het energieverbruik van voertuigen minimaal wordt.

Ook in België verscheen een beleidsnota Duurzame ontwikkeling dat alsd oel heeft België een inclusieve samenleving te maken met een beschermd leefmilieu en een maatschappelijk verantwoordelijke federale overheid. Daartoe zijn 55 doelstellingen geformuleerd op vlak van o.a. gezondheid, energie, mobiliteit en vervoer, voeding, biodiversiteit en ontwikkelingssamenwerking.

Dossier:

Duurzame ontwikkeling

Laatste wijziging: 10 augustus 2015
Dossier Thema: Natuur en Milieu