Duurzaamheid

Duurzaam betekent het milieu zo weinig mogelijk belasten. Dit doe je door bijvoorbeeld minder vlees te eten, door groene energie te gebruiken en de airco uit te zetten. Zo beperk je de schadelijke gevolgen voor de aarde.

Die gevolgen kunnen in een getal worden uitgedrukt. Dat getal heet een ecologische voetafdruk en geeft aan hoeveel vierkante meter jij jaarlijks op de aarde nodig hebt. Als alle bruikbare aarde eerlijk verdeeld zou worden, dan heeft iedereen recht op 1,8 hectare (18.000 m²). De gemiddelde voetafdruk van alle mensen op de wereld is nu 2,7 hectare. De gemiddelde Nederlander verbruikt zelfs 4,1 hectare. We verbruiken dus veel meer dan goed is voor de aarde. Dat heeft grote gevolgen voor het klimaat.

Hoe kun je je ecologische voetafdruk verkleinen?

Door bijvoorbeeld duurzame energie te gebruiken. Energie werd vroeger enkel uit fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas) gehaald. De warmte, die ontstaat bij de verbranding van de fossiele brandstoffen, wordt omgezet in elektriciteit. Bij de verbranding komt ook CO2 vrij. CO2 is schadelijk voor het milieu, want het draagt bij aan het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.

Dus maken we nu steeds meer gebruik van duurzame energie, zoals zon-, water- en windenergie.
Er bestaan ook biobrandstoffen. Biobrandstof wordt gemaakt van biomassa (plantaardig of dierlijk materiaal). Maar hoe duurzaam biomassa nu eigenlijk is, daar zijn de meningen over verdeeld.

Lees verder in de gerelateerde dossiers over duurzame energie en biobrandstoffen.

Onder de aandacht