Dossiers en Artikelen

Er zijn 3 dossiers gevonden
  • Wilde dieren

    Laatst aangepast: 19 maart 2020 Wilde dieren zijn alle dieren die van nature in het wild voorkomen, dus geen huisdieren of landbouwdieren. In Nederland komen er zo’n 36.000 diersoorten in het wild voor.
  • Dierenziekten

    Laatst aangepast: 18 maart 2020 Op dit moment is er in Nederland niet een directe dreiging van dierenziekten die de gezondheid van de mens in gevaar brengt.
  • Dierenbescherming

    Laatst aangepast: 2 december 2019 Dieren hebben recht op een goed leven, ze mogen niet onnodig worden blootgesteld aan pijn of leed. Er zijn bepaalde regels om het welzijn en de gezondheid van dieren te waarborgen.