Dossiers en Artikelen

Er zijn 18 dossiers gevonden
 • Biodiversiteit

  Laatst aangepast: 26 november 2020 De totale verscheidenheid van plant- en diersoorten wordt biodiversiteit genoemd. Er leven naar schatting 8,7 miljoen verschillende soorten planten en dieren op aarde.
 • Duurzame energie

  Laatst aangepast: 12 november 2020 Bij het winnen van duurzame energie worden onuitputtelijke bronnen gebruikt zoals wind, zon en water. Er treden in principe geen schadelijke effecten op voor het milieu.
 • Klimaatverandering

  Laatst aangepast: 11 november 2020 De mens beïnvloedt het klimaat. Hoe is moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen zijn nu al zichtbaar: overstromingen, droogte,... 
 • Milieuverontreiniging

  Laatst aangepast: 28 oktober 2020 Milieuverontreiniging is de vervuiling van het milieu veroorzaakt door mensen. Milieuverontreiniging brengt de gezondheid van de mens in gevaar en tast de natuur zodanig aan dat planten en dieren uitsterven.
 • Duurzame ontwikkeling

  Laatst aangepast: 23 oktober 2020 Met duurzaam leven wordt bedoeld dat we ons leven zo inrichten dat we het milieu niet uitputten of beschadigen. Zo brengen we de volgende generaties niet in gevaar.
 • Kernenergie

  Laatst aangepast: 7 oktober 2020 Kernenergie is energie die ontstaat bij het splijten van atoomkernen. Bij deze splijting ontstaat warmte die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Het splijten van atoomkernen gebeurt in kerncentrales.
 • Afval

  Laatst aangepast: 25 september 2020 Afval kan erg schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom moet het op een zorgvuldige manier worden opgehaald en verwerkt.
 • Wateroverlast en waterbeheer

  Laatst aangepast: 2 september 2020 De zomer van 2018 en 2019 werden geteisterd door hitte en droogte. Zelfs een jaar later is het neerslagtekort nog niet aangevuld, het wordt alleen maar droger.
 • Aardgas

  Laatst aangepast: 28 juli 2020 Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.
 • Natuurrampen

  Laatst aangepast: 12 mei 2020 Een natuurramp is een catastrofe die veroorzaakt wordt door een bijzonder natuurfenomeen, zoals water, wind of droogte.