Dossiers en Artikelen

Er zijn 28 dossiers gevonden
 • Racisme

  Laatst aangepast: 4 juni 2020 Racisme of rassendiscriminatie is het negatief behandelen van groepen mensen op grond van hun uiterlijk of afkomst.
 • Politie

  Laatst aangepast: 2 juni 2020 Volgens het CBS zijn Nederlanders voor het eerst in jaren weer positiever over de politie. Men is vaker tevreden over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie.
 • Terrorisme

  Laatst aangepast: 20 mei 2020 Terrorisme is het dreigen met, het voorbereiden of plegen van ernstig geweld, met als doel een bevolking vrees aan te jagen of een regering tot iets te dwingen.
 • Adoptie en pleegouderschap

  Laatst aangepast: 19 mei 2020 Voor sommige mensen is adoptie of pleegouderschap de enige manier om hun kinderwens te vervullen.
 • Seksueel misbruik

  Laatst aangepast: 19 mei 2020 Uit onderzoek blijkt dat zo'n 40 procent van de vrouwen ooit een onvrijwillige seksuele ervaring heeft gehad. Dat kan gaan van seksuele intimidatie tot aanranding en verkrachting.
 • Privacy

  Laatst aangepast: 19 mei 2020 Privacy is de mogelijkheid hebben om je persoonlijke leven te beschermen. De laatste jaren is privacy erg actueel geworden.
 • Discriminatie

  Laatst aangepast: 19 mei 2020 Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken, bijvoorbeeld hun geslacht, huidskleur, leeftijd of religie.
 • Jeugdzorg

  Laatst aangepast: 21 april 2020 Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen.
 • Asielzoekers

  Laatst aangepast: 17 april 2020 Een asielzoeker is iemand die in eigen land, om wat voor reden dan ook, vervolgd kan worden. Hij of zij vertrekt naar een ander land en vraagt daar asiel aan. Tijdens de asielprocedure wordt uitgezocht of de persoon als asielzoeker erkend kan worden.
 • Vluchtelingen

  Laatst aangepast: 3 april 2020 In de hele wereld ontvluchten mensen hun vaderland. Oorlogsgeweld, angst voor vervolging, bedreiging en honger of armoede dwingen hen ertoe. Er zijn eind 2018 zo'n 70,8 miljoen mensen op de vlucht of ontheemd.

Filter zoekresultaat