Dossiers en Artikelen

Er zijn 2 dossiers gevonden over 'Natuurrampen'
  • Natuurrampen

    Laatst aangepast: 12 mei 2020 Een natuurramp is een catastrofe die veroorzaakt wordt door een bijzonder natuurfenomeen, zoals water, wind of droogte.
  • Milieurampen

    Laatst aangepast: 14 april 2016 Elke ramp die door toedoen van de mens het milieu ernstige schade toebrengt wordt een milieuramp genoemd. Denk hierbij aan nucleaire rampen, olierampen of chemische rampen.