Dossiers en Artikelen

Er zijn 2 dossiers gevonden over 'Missie naar Mars'
  • Wilde dieren

    Laatst aangepast: 21 oktober 2020 Wilde dieren zijn alle dieren die van nature in het wild voorkomen, dus geen huisdieren of landbouwdieren. In Nederland komen er zo’n 36.000 diersoorten in het wild voor.
  • Dierenbescherming

    Laatst aangepast: 2 december 2019 Dieren hebben recht op een goed leven, ze mogen niet onnodig worden blootgesteld aan pijn of leed. Er zijn bepaalde regels om het welzijn en de gezondheid van dieren te waarborgen.