Dossiers en Artikelen

Er zijn 15 dossiers gevonden over 'Missie naar Mars'
 • Luchtvaart

  Laatst aangepast: 7 oktober 2019 De luchtvaartindustrie gaat zowel over het vliegen van en naar bestemmingen, als de productie en onderhoud van vliegtuigen en helicopters.
 • Arbeidsmigratie

  Laatst aangepast: 2 januari 2017 Steeds meer mensen trekken naar andere landen om er te werken, vaak omdat de omstandigheden er beter zijn. Dit heet arbeidsmigratie.
 • Aardolie

  Laatst aangepast: 9 december 2019 Aardolie is een van de drie fossiele brandstofen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.
 • Deltawerken

  Laatst aangepast: 3 april 2019 Na de watersnoodramp in 1953, waarin meer dan 1800 mensen het leven lieten, werd duidelijk dat er een plan moest komen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.
 • Kinderarbeid

  Laatst aangepast: 8 oktober 2019 Kinderarbeid betekent dat jonge kinderen werken, meestal voor (weinig) geld. De activiteiten die worden verricht zijn schadelijk voor de mentale, culturele, fysieke en emotionele ontwikkeling van het kind.
 • Klokkenluiders

  Laatst aangepast: 10 oktober 2019 Klokkenluiden betekent volgens de Van Dale 'misstanden binnen een organisatie aan het licht brengen door vertrouwelijke informatie in de openbaarheid te brengen'. Als klokkenluiders aan de bel trekken, wordt dat meestal niet in dank afgenomen door het bedrijf of de politiek.
 • Schiphol

  Laatst aangepast: 6 januari 2020 Schiphol is de Nederlandse nationale luchthaven (officiële naam Amsterdam Airport Schiphol). Schiphol staat bekend als een moderne en veilige luchthaven.
 • Verenigd Koninkrijk

  Laatst aangepast: 3 februari 2020 Het Verenigd Koninkrijk (UK) bestaat uit Groot-Brittannië (de landen Engeland, Schotland en Wales) en Noord-Ierland. De UK vormt één staat en is nu nog een van de 25 lidstaten van de Europese Unie (EU).
 • Pensioenen

  Laatst aangepast: 4 februari 2020 Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Daarom gaat de pensioenleeftijd omhoog!
 • Zorgsector

  Laatst aangepast: 17 februari 2020 De zorgsector bestaat uit alle zorg gericht op genezing of langdurige verzorging. In Nederland en België zijn mensen verplicht zich tegen zorgkosten te verzekeren.