Dossiers en Artikelen

Er zijn 85 dossiers gevonden over 'Missie naar Mars'
 • Aanslagen 9/11

  Laatst aangepast: 28 oktober 2019 Op dinsdag 11 september 2001 vonden in Amerika terroristische aanvallen plaats op de Twin Towers van het World Trade Center op de zuidelijke punt van Manhattan in New York en op het Pentagon in de buurt van Washington. 
 • Depressiviteit

  Laatst aangepast: 13 augustus 2019 Depressie is een psychische aandoening die je stemming en gevoelens raakt. Als je langer dan twee weken lusteloos en somber bent en minder plezier hebt, dan is er sprake van een depressie.
 • Dyslexie en dyscalculie

  Laatst aangepast: 6 augustus 2019 Mensen met dyslexie hebben problemen met foutloos lezen, schrijven en spellen. Mensen met dyscalculie hebben dezelfde problemen maar dan met rekenen
 • Jeugdzorg

  Laatst aangepast: 21 april 2020 Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen.
 • Orgaandonatie

  Laatst aangepast: 28 juli 2020 Er is een groot tekort aan menselijke organen en weefsels voor transplantatiedoeleinden. De vraag neemt toe, maar het aanbod niet of nauwelijks.
 • Abortus

  Laatst aangepast: 23 september 2020 Jaarlijks laten ongeveer 30.000 in Nederland wonende vrouwen een abortus verrichten. In België ligt het aantal op twintigduizend.
 • Afval

  Laatst aangepast: 25 september 2020 Afval kan erg schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom moet het op een zorgvuldige manier worden opgehaald en verwerkt.
 • Sociale media

  Laatst aangepast: 21 oktober 2020 Het doel van sociale netwerksites is online netwerken opbouwen en onderhouden. Een groot voordeel van social media is dat snel en op grote schaal informatie gedeeld kan worden.
 • Wilde dieren

  Laatst aangepast: 21 oktober 2020 Wilde dieren zijn alle dieren die van nature in het wild voorkomen, dus geen huisdieren of landbouwdieren. In Nederland komen er zo’n 36.000 diersoorten in het wild voor.
 • Pensioenen

  Laatst aangepast: 28 oktober 2020 Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Daarom gaat de pensioenleeftijd omhoog!