Discriminatie

WOB02 - 20001112 - WOLFSBURG, GERMANY : Wolfsburg soccer player Charles Akonnor (L) from Ghana and Wolfsburg's coach Wolfgang Wolf display T-shirts with the pictures of Akonnor and his German teammate Zoltan Sebescen as they chat prior a marathon against xenophobia, Sunday 12 November 2000. EPA PHOTO DPA/RAINER JENSEN/rj/gr-hh epa00149738 An Iranian woman student resting in a park in Teheran on Monday 08 March 2004. Nobel peace prize winner and Iranian human rights campaigner Shirin Ebadi declared that the women's movement would be a force for change in her country because the fight for sexual equality was a fight for democracy. 'The rights of women and democracy are one,' Ebadi told an audience at the International Labour Organisation (ILO). Wearing a black suit and without a veil or headscarf, the 2003 Nobel peace laureate said she was in 'mourning for women's rights' on International Women's Day. EPA/Abedin Taherkenareh

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken, bijvoorbeeld hun geslacht, huidskleur, leeftijd of religie.

Er zijn twee vormen van discriminatie:
- Direct
Wanneer iemand anders wordt behandeld vanwege persoonlijke kenmerken. Dit is altijd verboden.
- Indirect
Als bepaalde regels gevolgen hebben voor een groep mensen. Dit is ook altijd verboden, behalve als het objectief te verantwoorden is.
Bv. In een vacature staat: het goed beheersen van de Nederlandse taal. Dit sluit bepaalde groepen mensen uit, maar is geen discriminatie. Dit is namelijk noodzakelijk om de functie goed uit te kunnen voeren.

Wetten

Discriminatie is bij wet verboden. Dat staat in de Nederlandse grondwet in Artikel 1 en in de Belgische grondwet in Artikel 11.

Ook internationaal zijn er regels tegen discriminatie.
Zo heeft de Europese Unie een aantal richtlijnen opgesteld in verband met de gelijke behandeling. Deze richtlijnen moeten in de wetgeving van de EU-lidstaten zijn verweven.
De Verenigde Naties heeft in de Universele verklaring van de rechten van de mens opgenomen dat alle mensen vrij en gelijk zijn en dat er geen onderscheid mag gemaakt worden op basis van ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Praktijk

In de praktijk blijkt discriminatie een lastig en beladen begrip. Het is lang niet altijd duidelijk wanneer precies sprake is van discriminatie.

Discriminatie is enkel verboden op grond van:
- Ras
- Geslacht
- Seksuele geaardheid
- Transseksualiteit
- Politieke overtuiging
- Godsdienst of levensovertuiging
- Handicap of chronische ziekte
- Burgerlijke staat
- Leeftijd
- Nationaliteit
- Arbeidsduur (fulltime of parttime)
- Soort contract (vast of tijdelijk)

Dossier:

Discriminatie

Laatste wijziging: 18 februari 2019
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers