Dierenbescherming

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Dieren hebben recht op een goed leven, ze mogen niet onnodig worden blootgesteld aan pijn of leed. Er zijn bepaalde regels om het welzijn en de gezondheid van dieren te waarborgen.

De Britse Farm Animal Welfare Council (FAWC) formuleerde vijf vrijheden voor het dier. Dieren moeten vrij zijn:
- van dorst, honger of onjuiste voeding;
- van fysiek en fysiologisch ongerief;
- van pijn, verwondingen en ziektes;
- van angst en chronische stress;
- om hun natuurlijk soorteigen gedrag te vertonen.

De Europese Unie heeft deze richtlijnen overgenomen. De EU heeft geen specifieke wetgeving ter verbetering van het dierenwelzijn, maar laat dit over aan de lidstaten. Zo zijn er veel verschillende regels over circusdieren, de jacht of bv. stierenvechten. Nederland heeft  sinds 2013 de Wet Dieren. Deze wet richt zich specifiek op gehouden dieren, zoals huisdieren, vee en proefdieren. Ook andere dieren worden beschermd door het verbod op dierenmishandeling en de plicht om hulpbehoevende dieren zorg te verlenen.

Deze wettelijke kaders zijn een goede basis voor het dierenwelzijn. Toch gaat het soms nog fout. Jaarlijks worden er ongeveer 70.000 honden en katten dakloos. Ze zijn verdwaald of niet langer welkom. De stichting Dierenbescherming vangt deze dieren in asielen op. Ook landbouwdieren worden niet altijd even goed verzorgd. Er is veel protest tegen de bio-industrie. Dieren worden op een kleine oppervlakte gehouden en komen weinig tot nooit buiten. De dieren kampen met stress, verliezen hun weerstand en krijgen veel antibiotica voorgeschoteld. Hierdoor ontstaan grote epidemieën, zoals Q-koorts.

Ook bij het slachten gaat het soms fout. Er zijn veel tegenstanders van onverdoofd slachten.

Veel dierenliefhebbers zijn tegen het gebruik van proefdieren. Ze worden gebruikt bij onderzoek naar onder andere medicijnen en voedingsmiddelen. In 2011 telde Nederland, volgens stichting informatie dierproeven, 583.088 dierproeven. In de Europese Unie is een verbod op de verkoop van cosmetica die getest wordt op dieren.

Ook het dragen van bont wordt door veel mensen afgewezen. In Nederland zijn ongeveer 200 pelsdierfokkerijen, voornamelijk nertsenfokkerijen. Jaarlijks worden er 5 miljoen nertsen gefokt. Daarmee staat Nederland in de top drie nertsenfokkende landen. Wereldwijd worden er jaarlijks 50 miljoen nertsen gefokt en vergast. In 2024 wordt het fokken van nertsen in Nederland verboden.

Jaarlijks wordt op Werelddierendag (4 oktober) stilgestaan bij de rechten en de bescherming van dieren. Op Wereldproefdierendag (24 april) wordt geprotesteerd tegen het gebruik van proefdieren.

Dossier:

Dierenbescherming

Laatste wijziging: 2 december 2019
Dossier Thema: Dieren

Gerelateerde dossiers