Demografie

GEEN CAPTION

Demografie, of bevolkingsleer, is de wetenschap die de samenstelling van de bevolking bestudeert. Dit gebeurt op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, nationaliteit, inkomen,…

Door het bijhouden van het aantal geboorten en sterfgevallen, de immigratie en emigratie kun je zien hoe de bevolking is opgebouwd en in de tijd verandert. De bevolking groeit of krimpt niet altijd even snel. Zo worden er door de week meer kinderen geboren dan in het weekend. Ook zijn er in de zomer meer geboortes dan in de winter.

In het eerste halfjaar van 2018 kwamen 82 duizend kinderen ter wereld en overleden 81 duizend mensen. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op duizend. In de eerste helft van 2017 was dat nog 4 duizend. Toen was het aantal geboorten vrijwel gelijk, terwijl 78 duizend mensen overleden. 
Verder schreven zich ruim 100 duizend immigranten in bij een Nederlandse gemeente, ongeveer evenveel als in het eerste halfjaar van 2017 en dat van 2016. Ook het aantal emigranten is even groot, 69 duizend. Het migratiesaldo bleef daarmee eveneens gelijk, met 31 duizend. Inmiddels telt Nederland 17,2 miljoen inwoners. België telt ongeveer 11,35 miljoen inwoners.

Demografie wordt gebruikt om oorzaken en gevolgen te verklaren van alles wat met de bevolking te maken heeft. Bijvoorbeeld, hoe ontstaat de vergrijzing? Ook wordt het gebruikt om bepaalde prognoses te maken voor de toekomst. Hoe zal de bevolking er over 20 jaar uitzien?

Bevolkingspiramide

Een bevolkingspiramide geeft de leeftijdsopbouw van de bevolking weer in een grafiek. Aan de linkerzijde worden het aantal mannen per leeftijdscategorie getoond, aan de rechterzijde het aantal vrouwen.
In Nederland en België heeft de bevolkingspiramide de vorm van een urn. De basis is smaller dan het brede midden. Dat komt omdat er na de Tweede Wereldoorlog een babyboom was, een enorme groei van het aantal geboorten. Sinds de jaren 70 daalt het aantal geboorten gestaag. Hierdoor is er sprake van vergrijzing, een toenemend aantal ouderen.

Levensverwachting

De levensverwachting geeft aan hoe lang inwoners van een bepaald land gemiddeld leven. In grote delen van Afrika en Azië is de levensverwachting veel lager dan bijvoorbeeld in Europa of de Verenigde Staten. Dit heeft vooral met een goede hygiëne en voeding te maken.
In Nederland is de levensverwachting 81,7 jaar, in België 81,3 jaar. Het land met de laagste levensverwachting is Sierra Leone met 51 jaar. Mensen worden gemiddeld het oudst in Hong Kong (84 jaar).

Reproductiecoëfficiënt

Dit is het aantal kinderen die per vrouw geboren wordt. In België krijgt een vrouw gemiddeld 1,84 kinderen. In Nederland is dat 1,76 kinderen per vrouw.
Om het bevolkingsaantal van een land stabiel te houden, zou een vrouw gemiddeld 2,1 kinderen moeten krijgen.

Cijfers: CBS, Statistics Belgium en Wereldbank

Dossier:

Demografie

Laatste wijziging: 18 maart 2020
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers