Deltawerken

1953-02-13 00:00:00 OOSTDIJK - Watersnoodramp 1953. Politieman bij een ondergelopen huizen aan de Lavendeldijk. ANP PHOTO CO ZEYLEMAKER 2017-08-27 15:01:43 Luchtopname van de Maeslantkering en de Nieuwe Waterweg.Copyright: ANP Photo - Your Captain Luchtfotografie

Na de watersnoodramp in 1953, waarin meer dan 1800 mensen het leven lieten, werd duidelijk dat er een plan moest komen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Daarom werd een deltacommissie opgericht, die adviezen moest geven over de uitvoering van de deltawerken: een verdedigingssysteem tegen hoogwater in zee. Zo kon de veiligheid van Nederland, dat voor een groot deel onder het zeeniveau ligt, gewaarborgd worden. Er werd beslist om negen dammen te bouwen, waarvan sommigen volledige gesloten zijn en andere wel geopend kunnen worden. Dat is nodig zodat schepen de havens van Rotterdam en Antwerpen kunnen bereiken. Daarnaast werden dijken verhoogd en vier stormvloedkeringen gebouwd. Dat zijn constructies die moeten voorkomen dat bij stormvloed het zeewater in de rivieren wordt gestuwd. Hierdoor werd het water veel beter beheersbaar. Uiteindelijk duurden de werken van 1958 tot 1997.

Gevolgen

Doordat de zee-armen in Zeeland werden afgesloten van de zee, ontstond er zoet, stilstaand water. Hierdoor veranderde de flora en fauna enorm, maar kreeg Nederland er veel zoet water bij. Ook was het niet langer mogelijk voor vissen, zoals forellen en zalmen, om van zout naar zoet water te zwemmen. Daarom is beslist om in 2018 de sluizen van de Haringvlietdam op een kier te zetten. Zo kunnen vissen weer van de zee naar de rivieren zwemmen.

Deltaprogramma 2018

Door het stijgen van het zeeniveau, moeten de plannen worden bijgesteld. Zo blijft Nederland beschermd tegen hoogwater en houden we voldoende zoet water. Daarom zijn plannen gemaakt, zodat Nederland ook in de toekomst nog steeds beschermd is.

Dossier:

Deltawerken

Laatste wijziging: 3 april 2019
Dossier Thema: Nederland

Gerelateerde dossiers