De canon van Nederland

NLD-20040216-ROTTERDAM: Erasmus Universiteit.Beeld Erasmus, een van de oudste beelden in Europa uit 1622. Het was lange tijd het enig standbeeld in Nederland. Op aanraden van Hugo de Groot werd door de Amsterdammer Hendrik de Keyser (1565-1621) dit brons gemaakt en geplaatst in 1622.ANPFOTO KOEN SUYK DEN HAAG - Van de 5000 jaar oude hunebedden tot de Nederlandse betrokkenheid bij de val van Srebrenica in 1995. Daartussen liggen nog 48 onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis en cultuur waarover scholieren meer te weten moeten komen. Deze vijftig 'vensters' op de Nederlandse cultuur vormen de canon van Nederland. Een commissie onder voorzitterschap van prof.dr. Frits van Oostrom, president van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), heeft op verzoek van minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) de lijst opgesteld. De commissie presenteerde deze maandag op een school in Voorburg. Van Oostrom zou graag zien dat in alle klaslokalen een grote wandkaart komt te hangen waarop de vijftig hoogtepunten op een tijdbalk staan afgebeeld. ANP PHOTO EVERT-JAN DANIELS

De canon van Nederland werd in 2006 opgesteld. Sindsdien kreeg de canon veel kritiek te verduren. Bepaalde gebeurtenissen uit het nationale verleden zouden niet genoeg belicht worden. In 2019 werd een begin gemaakt met een evaluatie van de canon. 

De canon van Nederland is de samenvatting van de Nederlandse geschiedenis in vijftig onderwerpen. Deze canon is opgesteld door de commissie-Van Oostrom. De vijftig onderwerpen werden vastgesteld aan de hand van veertien hoofdlijnen:
- Lage landen bij de zee;
- Aan de periferie van Europa;
- Een gekerstend land;
- Een Nederlandse taal;
- Een verstedelijkt land en een handelsknooppunt aan de monding van Rijn, Schelde en Maas;
- De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: ontstaan uit een opstand;
- De bloei van de Gouden Eeuw;
- Koopmansgeest en koloniale macht;
- Eenheidsstaat, constitutionele monarchie;
- Het ontstaan van een moderne samenleving;
- Nederland in een tijd van wereldoorlogen (1914 tot 1945);
- De verzorgingsstaat, democratisering en ontkerkelijking;
- Nederland krijgt kleur;
- Nederland in Europa.

Na de presentatie van Van Oostroms officiële canon van Nederland op 16 oktober 2006 ontstond een ware canonhype. Er werden canons opgesteld van onder andere het Nederlandse landschap en Friesland.

In 2007 werd besloten dat de canon van Nederland verplichte leerstof werd op basis- en middelbare scholen. Een jaar later werd deze beslissing, na veel kritiek op de canon, ingetrokken. In de kerndoelen van het onderwijs is nu opgenomen dat de canon kan dienen als 'inspiratiebron'.

In 2013 werd duidelijk dat de stichting die de canon onderhoudt geen subsidie meer krijgt van de overheid.

In 2019 gaf minister van onderwijs de opdracht de canon te herzien en extra aandacht te besteden aan de 'schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis', bijvoorbeeld slavernij of de ondergeschikte positie van de vrouw.

Dossier:

De canon van Nederland

Laatste wijziging: 28 oktober 2019
Dossier Thema: Geschiedenis