De canon van Nederland

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

De canon van Nederland werd in 2006 opgesteld. Sindsdien kreeg de canon veel kritiek te verduren. Bepaalde gebeurtenissen uit het nationale verleden zouden niet genoeg belicht worden. In 2019 werd een begin gemaakt met een evaluatie van de canon. 

De canon van Nederland is de samenvatting van de Nederlandse geschiedenis in vijftig onderwerpen. Deze canon is in 2006 opgesteld door de commissie-Van Oostrom. Na de presentatie van ontstond een ware canonhype. Er werden canons opgesteld van onder andere het Nederlandse landschap en Friesland.
In 2007 werd besloten dat de canon van Nederland verplichte leerstof werd op basis- en middelbare scholen. Een jaar later werd deze beslissing, na veel kritiek op de canon, ingetrokken. In de kerndoelen van het onderwijs is nu opgenomen dat de canon kan dienen als 'inspiratiebron'.

In 2019 gaf minister van onderwijs de opdracht de canon van Nederland te herzien en extra aandacht te besteden aan de 'schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis', bijvoorbeeld slavernij of de ondergeschikte positie van de vrouw. In juni 2020 werd de nieuwe canon van Nederland gepresenteerd. De nieuwe canon telt vijftig vensters (onderwerpen), van Trijntje tot de Leeuwinnen (in het venster het Oranjegevoel). En zeven hoofdlijnen geven thematische dwarsverbanden aan. Ze verbinden de canonvensters en de tijdvakken met thema's die in verschillende leergebieden aan bod komen:

  • Nederland waterland
  • zingeving & levensbeschouwing
  • taal, kunst & cultuur
  • innovatie, kennis & wetenschap
  • politiek & samenleving
  • sociale (on)gelijkheid
  • wereldeconomie

Dossier:

De canon van Nederland

Laatste wijziging: 22 juni 2020
Dossier Thema: Geschiedenis