Criminaliteit

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Onder criminaliteit valt onder andere moord en doodslag, maar ook inbraken en overvallen. Mensen voelen zich steeds onveiliger, terwijl de criminaliteitscijfers al jaren dalen.

Er worden vier verschillende soorten criminaliteit onderscheiden:
- vermogenscriminaliteit

Hieronder valt diefstal van goederen of geld, zoals winkeldiefstal of frauderen met de boekhouding.
- agressieve criminaliteit

Onder andere moord en doodslag valt onder agressieve criminaliteit, maar ook mensen van de trap afduwen of stalken en vandalisme hoort hierbij.
- seksuele criminaliteit

Hieronder valt onder andere seksueel misbruik, verkrachting en ook openbare schennis van de eerbaarheid
- verkeerscriminaliteit

Alle vormen van verkeersovertredingen, zoals door rood licht rijden, en asociaal rijgedrag, zoals bumperkleven, vallen hieronder.

Jeugdcriminaliteit

Wie zijn nu eigenlijk de jongeren die zich schuldig maken aan veel voorkomende criminaliteit? En waarom vertonen ze dit gedrag? Jeugdcriminaliteit in de Nederlandse wetgeving omvat alle misdrijven en overtredingen, begaan door jeugdigen van 12 tot 18 jaar. Hierop is het kinderstrafrecht van toepassing.
De berechting van jeugdcriminaliteit valt onder het kinderstrafrecht. De rechter kan (in individuele zwaarwegende gevallen) hiervan afwijken door op een jongere tot 23 jaar nog het kinderstrafrecht toe te passen of op een 16 of 17 jarige al het strafrecht voor volwassenen.

Om jeugdigen niet meteen met het strafrecht in aanraking te laten komen zijn er alternatieve straffen via Halt ('Het alternatief'). Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen sinds kort te maken krijgen met de Stop-reactie.

Dossier:

Criminaliteit

Laatste wijziging: 28 oktober 2019
Dossier Thema: Mens en Maatschappij