Coronavirus

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

In december 2019 werd in China de eerste melding gemaakt van het besmettelijke coronavirus. Omdat de besmetting in de stad Wuhan begon, wordt het ook wel Wuhan-virus genoemd. Inmiddels zijn er 44 miljoen mensen geïnfecteerd en zijn er ca. 1,1 miljoen doden gevallen. 

Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Coronavirussen komen vaker voor. Meestal zorgen deze virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de winter. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Mensen met dit nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten, kortademigheid of een longontsteking. 

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Inmiddels is het virus overal ter wereld vastgesteld. 

Na een periode van enkele versoepelingen heeft het kabinet opnieuw enkele maatregelen aangekondigd: horeca is dicht. Nog steeds geldt: was regelmatig je handen goed en afstand bewaren minimaal 1,5 meter ruimte. 

Bron: RIVM.

Dossier:

Coronavirus

Laatste wijziging: 1 december 2020
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid
Type: Nieuw